Respectând principiul solidarității, personalul Serviciului Prestații Sociale asigură competență, seriozitate, promptitudine și empatie pentru persoanele care doresc să beneficieze de acordarea prestațiilor sociale ce sunt de competența serviciului:

1. Acordarea Venitului Minim Garantat, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
2. Acordarea gratuită de lapte praf, conform Legii nr. 321/2001, privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, cu completările ulterioare;
3. Ajutor financiar de urgența la împlinirea vârstei de 100 ani și cetățenilor de onoare a municipiului Brașov;
4. Îndemnizație de creșterea copilului/stimulentul de inesrție/îndemnizație lunară/sprijin lunar/alocație de stat pentru copii, conform OUG nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare;
5. Alocația de stat conform Legii nr. 61/1993, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ajutoare pentru încălzirea locuinței, conform 70/2011, cu modificările și completările ulterioare;
7. Acordarea Stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015, cu modificările și completările ulterioare;
8. Alocație de Susținerea Familiei, conform Legii 277/2010, cu modificările și completările ulterioare;
9. Locuințe sociale, conform Legii nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Acordarea de servicii sociale – asigurarea a două mese zilnice prin Cantina Socială, conform Legii nr. 208/1997, cu modificările și completările ulterioare;
11. Acordarea Tichetelor sociale “Pentru suflet„ conform HCL 216/30.04.2014, republicată conform HCL 312/05.06.2014.

Șef serviciu: Diana Georgeta Borș
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, parter, cam. 2
Telefon: +40 368 469.995 int. 819, +40 368 465.415 int. 819, +40 368 464.081 int. 819