Serviciului Resurse Umane

Asigură recrutarea personalului, administrarea relațiilor de muncă și de serviciu încheiate între angajați și instituție, precum și coordonarea activității privind sănătatea și securitatea în muncă. Serviciul Resurse Umane gestionează cheltuielile salariale, cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu transportul și diurna, cheltuielile pentru activitatea privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și plata la bugetul de stat pentru fondul personalului cu handicap.

Șef serviciu: Adina Țierean
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, et. I, cam. 20
Telefon: +40 368 469.995 int. 814, +40 368 465.415 int. 814, +40 368 464.081 int. 814