2022

06.12.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 20.12.2022 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, articol unic, alin. (1), alin. (2), lit.a) şi lit.b) şi al HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.2022  – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 15.12.2022 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de inspector de specialitate I, la Serviciul  Juridic, Relaţii cu Publicul, Managementul Documentelor.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 14.12.2022  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 13.12.2022 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 28.11.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social specialist la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc „Astra”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, gradul II, la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 05.12.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent social, asistent medical comunitar, kinetoterapeut și îngrijitor în afara organigramei, pe perioada derulării proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social practicant la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc „Astra”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social practicant, la Serviciul Asistența Socială a  Familiei și Copilului.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de inspector de specialitate II la Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de inspector de specialitate I la Serviciul Prestaţii Sociale.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de inspector de specialitate I la Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoanele cu Dizabilități.                

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social principal la Căminul pentru Persoane Vârstnice.                

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 29.08.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social practicant  de la Centrul Asistență Socială  Comunitară, la finalul perioadei de debut.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 06.09.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de asistent social, în afara organigramei, pe perioada proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează examene de promovare la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ pentru un post de medic specialist și pentru  6 posturi de asistent medical PL principal.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.08.2022 examen de promovare pe un post contractual de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice, la finalul perioadei de debut.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 15.07.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de. 07.07.2022  recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social debutant şi referent MIA, la centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.06.2022  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 20.07.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  22.07.2022  concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV reia în data de 18.07.2022 concursul de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante de medic specialist stomatolog și medic stomatolog la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ, care au fost scoase și anterior la concurs, în luna mai 2022, conform Anunțului nr. 34818/14.04.2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 07.07.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de psiholog, asistent social asistent medical comunitar și îngrijitor, în afara organigramei, pe perioada proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Erată la anunțul publicat în data de 15.06.2022 (descarcă aici)

15.06.2022 – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  organizează la sediul instituţiei din str. Panselelor, nr. 23, Braşov, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor trei funcţii publice de execuţie vacante:

  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul superior la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie,
  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul principal la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie,
  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.06.2022  recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social debutant, referent MIA şi inspector de specialitate debutant, la Centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 23.06.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.05.2022 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 23.06.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.05.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 25.05.2022  recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social, referent şi inspector de specialitate la Centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.05.2022 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 27.05.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor de asistent medical comunitar, logoped, kinetoterapeut și îngrijitor, în afara organigramei, pe perioada proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.05.2022 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 17.05.2022 recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social, referent și inspector de specialitate la Centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.04.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 16.05.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 20.04.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea a posturilor de asistent medical comunitar, logoped, kinetoterapeut şi îngrijitor în afara organigramei, pe perioadă proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV angajează în regim de urgenţă, fără concurs, personal pentru ocuparea unui număr de 3 posturi de asistent social: un post de asistent social principal; un post de asistent social specialist; un post de asistent social practicant. Procesul de recrutare are loc în data de  01.04.2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.04.2022 – ERATĂ (descarcă aici)

21.03.2022 – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  BRAŞOV organizează în data de 20.04.2022  la sediul instituţiei din str. Panselelor nr. 23 Braşov concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

  1. o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul superior la Serviciul Resurse Umane;
  2. o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget;
  3. o funcţie publică de inspector superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 29.03.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.03.2022 –  ANUNŢ PRIVIND AMÂNAREA PENTRU DATA DE 30.03.2022 A CONCURSULUI DE ANGAJARE PE POSTURI CONTRACTUALE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PROGRAMAT ANTERIOR ÎN DATA DE 29.03.2022 (descarcă aici)

07.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 29.03.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.02.2022 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările și completările ulterioare, Cap. II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) și HG nr. 171/03.02.2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum si stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru ocuparea următoarelor postului vacant de îngrijitor cu ½ normă, la centrele pentru persoane fără adăpost.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.02.2022 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 11.03.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de asistent medical comunitar şi a unui post contractual de îngrijitor,  în afara organigramei, pe perioada Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2022 – Direcția de Asistență Socială Braşov,  în baza Legii nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare, Cap. II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) și HG nr. 171/03.02.2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum si stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– un post de îngrijitor cu ½ normă, la centrele pentru persoane fără adăpost;
– un post de îngrijitor și un post de infirmier, la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2021

ANUNŢURI PENTRU ANGAJĂRI

29.12.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 20.01.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de asistent medical comunitar, în afara organigramei, pe perioadă Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.12.2021– În atenţia: CANDIDAŢILOR CARE PARTICIPĂ ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 LA RECRUTĂRI PRIN CONCURS PE POSTURILE ANUNŢATE DE CĂTRE DAS BRAŞOV

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.12.2021 – ERATĂ la Anunțul si Bibliografia concursului din data de 27.12.2021.

În  Anunțul nr. 109189/2021 publicat în data de 03.12.2021 s-a trecut eronat postul de coordonator personal de specialitate gradul II la centrele de servicii sociale pentru persoane vârstnice, în loc de postul de coordonator personal de specialitate gradul I la centrele de servicii sociale pentru victimele violentei domestice. Menționăm faptul că postul de coordonator personal de specialitate gradul II la centrele de servicii sociale pentru persoane vârstnice este scos la concurs în data de 20.12.2021, conform Anunțului nr. 106636/2021, publicat în data de 24.11.2021. În prezentul Anunțul nr. 109189/1/2021 publicat în data de 06.12.2021 s-a făcut corecția necesară a denumirii, inclusiv în bibliografie.

03.12.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov, organizează în data de 27.12.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 20.12.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de asistenți sociali, în afara organigramei, pe perioada derulării Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România, peste numărul maxim de posturi aprobat instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 20.12.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi ocuparea de posturi contractuale temporar vacante, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov angajează personal pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare, art. 27, alin. (1) şi a HG nr. 1183/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat, la Serviciul Administrativ, în vederea asigurării curăţeniei în imobilul de la sediul instituţiei din Braşov, str. Gladiolelor nr. 4, unde funcţionează centrul de vaccinare ,,Noua,,.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 26.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții publice de execuție temporar vacante:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.11.2021 – În atenţia: CANDIDAŢILOR CARE PARTICIPĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE 2021 LA RECRUTĂRI PRIN CONCURS PE POSTURILE ANUNŢATE DE CĂTRE DAS BRAŞOV (descarcă aici)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 25.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi ocuparea de posturi contractuale temporar vacante, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 26.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: consilier achiziţii publice, clasa I, gradul superior la Biroul Achiziţii Publice, Aprovizionare; consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Prestaţii Sociale; consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.10.2021 – Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ SE AMÂNĂ pentru o dată ce va fi comunicată ulterior.
25.10.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 16.11.2021  concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ Organizarea concursului SE AMÂNĂ!  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 11.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție în afara organigramei, pe perioadă Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.10.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  art.19 şi art. 27, alin. (1) şi al HG nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art.1, Anexa 1 art.2, pentru ocuparea a 3 posturi de muncitor necalificat la Compartimentul Activităţi Conexe Serviciilor Sociale, 5 posturi de supraveghetori de noapte şi a unui post de îngrijitor la centrele de tip rezidenţial pentru persoane fără adăpost, respectiv Adăpostul de Noapte şi Centrul Temporar de Izolare Preventivă și a unui post de îngrijitor la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2021 – Direcția de Asistenţă Socială Braşov angajează personal pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  art.19 şi art. 27, alin. (1) şi al HG nr. 932/2021, art.1, Anexa 1 art.2, pentru ocuparea a 5 posturi de supraveghetori de noapte şi a unui post de îngrijitor la centrele rezidenţiale pentru persoane fără adăpost, respectiv Adăpostul de Noapte și Centrul Temporar de Izolare Preventivă și a unui post de îngrijitor la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.09.2021 – Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de 07.10.2021 examene de promovare în grad profesional imediat superior și în funcție pe posturi contractuale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2021 –  Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de 06.10.2021 examen de promovare în grad profesional pe un post contractual de asistent medical PL la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară, la finalul perioadei de debut.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.09.2021 –  Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de 15.10.2021 concursuri/examene pentru promovarea în grade profesionale superioare celor deţinute a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile de promovare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.09.2021 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 05.10.2021 recrutarea de personal pentru ocuparea postului de expert tehnic al Unităţii Locale de Coordonare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.09.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 28.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi a unui post contractual de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.08.2021Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie temporar vacante.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.08.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 09.09.2021  recrutarea de personal  pentru ocuparea  postului de expert tehnic al Unităţii Locale de Coordonare și personal de întreținere (îngrijitoare)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 07.09.2021 concurs de angajare pe posturi contractuale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, clasa I, gradul II la Serviciul Prestaţii Sociale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: o funcţie publică de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul superior la Biroul Achiziţii Publice, Aprovizionare; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Resurse Umane; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Prestaţii Sociale; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Compartimentul Administrare Locuinţe Sociale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.07.2021Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 23.08.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2021– Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 09.08.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată și a unor posturi contractuale de execuție temporar vacante, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.08.2021 – ANUNŢ reluare probă scrisă a concursului din data de 09.08.2021  în vederea ocupării postului de coordonator personal de specialitate gradul II pentru centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost, a concursului care a avut loc în data de 09.08.2021, reprogramat pentru data de 01.09.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2021 Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 28.07.2021 examen de promovare pe un post contractual de asistent medical S la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ, la finalul perioadei de debut.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.07.2021Direcția de Asistență Socială Brașov  organizează în data de 23.07.2021  examenul de promovare pe un post contractual de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice, la finalul perioadei de debut.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.04.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 3, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice; un post de muncitor necalificat la Compartimentul Activități Conexe Serviciilor Sociale

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.04.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a unui  post vacant de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 3, Art. 27, alin. (1) şi a HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.03.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:  un post de asistent social principal, la centrele de tip rezidențial pentru persoane fără adăpost (Adăpostul de Noapte, Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost); un post de kinetoterapeut S, temporar vacant  la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice ); un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap.II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 553/2020, Anexa 1, Art. 2, pct.1, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: un post de asistent social principal, vacant la centrele de tip rezidențial pentru persoane fără adăpost (Adăpostul de Noapte, Centrul  Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost); un post de kinetoterapeut S, temporar vacant  la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice ); un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.01.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.01.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

 

 

2020

07.12.2020 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 29.12.2020 concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de Coordonator personal de specialitate la centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost,  pe perioadă nedeterminată. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.11.2020  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 21.12.2020 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează  în data de 27.11.2020 un concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 17.11.2020  concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ și la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2020 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.11.2020  concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi a unor posturi contractuale de execuţie temporar vacante, pe perioadă determinată.

ANUNŢ PRIVIND PROBELE SCRISE LA CONCURSUL DE ANGAJARE PE POSTURI CONTRACTUALE  DIN DATA DE 12.11.2020 (descarcă aici)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează în data de 09.11.2020  examene de promovare în grad profesional și în treaptă profesională pe posturi contractuale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.09.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concursuri/examene pentru promovare în grade profesionale superioare celor deținute a funcționarilor publici de execuție din cadrul instituției.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.09.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.09.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.08.2020  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.03.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.02.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV  organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante . Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.02.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV  organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale temporar vacante . Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

2019

09.12.2019  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV  organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție temporar vacante. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.11.2019  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie, vacante la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.10.2019  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuţie, temporar vacante. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

2018

18.12.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții contractuale de conducere și execuție. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.11.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții contractuale de execuție. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Anunțul (descarcă aici) și Bibliografiile (descarcă aici).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.07.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează în data de 10.08.2018 concurs pentru ocuparea de posturi contractuale de execuţie. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Anunțul (descarcă aici) și Bibliografiile (descarcă aici).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții publice de conducere. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.05.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs pentru ocuparea de posturi contractuale de execuţie. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Anunțul (descarcă aici) și Bibliografiile (descarcă aici).

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content