01.10.2021 – Anunț de atribuire medicamente (descarcă aici)

27.09.2021 – Achiziție directă de medicamente. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

20.09.2021 – Anunț de atribuire servicii de perfecționare profesionala (descarcă aici)

13.09.2021 – Achiziție directă de Servicii de mentenanţă, verificare, întreţinere, reparații aparatură și echipamente medicale, produse specifice, piese de schimb, alte materiale, pentru aparatură medicală și echipamentele medicale din cadrul Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

08.09.2021 – Achiziție directă de servicii de perfecționare profesională. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

27.08.2021 – Anunț atribuire servicii de perfecționare profesională (descarcă aici)

25.08.2021 – Achiziție directă de medicamente. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

23.08.2021 – Achiziție directă de servicii de perfecționare profesională. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

30.07.2021 – Anunț atribuire servicii de curățare și igienizare (interior-exterior) a autovehiculelor (descarcă aici)

22.07.2021- Anunț achiziție directă de servicii de curățare și igienizare (interior – exterior) a autovehiculelor. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

12.07.2021 – Anunt de atribuire achizitie directa de lampi UV pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară  9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829

07.07.2021, ora14.00 – Achiziție directă de de lămpi UV pentru dezinfectare spații pentru proiectulDotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, cod mySMIS 139829”, anunt publicitar nr.AD 1224749.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Dozatoare pentru dezinfectant mâini în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Dezinfectant de suprafețe în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Dezinfectant mâini în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de servicii de Audit financiar a proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Sisteme de măsurare a temperaturii corporale pentru proiectul „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

04.06.2021 – Hotărâre privind anularea achiziției directe de lămpi UV pentru dezinfectare spații pentru proiectul „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, cod mySMIS 139829”.

02.06.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante si copiatoare

27.05.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întretinere periodică obligatorie, materiale și piese aferente pentru stingătoare.

26.05.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie hidranți interiori/exteriori.

19.05.2021 – Anunț atribuire contract de achiziție publică servicii de medicina muncii.

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de sisteme de măsurare a temperaturii în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213932/14.05.2021.

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de lămpi UV pentru dezinfectare spații în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213912/14.05.2021

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de dozatoare cu senzor pentru dezinfectant mâini în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213903/14.05.2021

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de servicii de audit pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunt publicitar SEAP nr.ADV1213960/14.05.2021.

18.05.2021 – Achiziție directă de servicii de verificare, reîncărcare și întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare. Anunț și caiet de sarcini.

17.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de dezinfectant pentru suprafețe pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunt publicitar SEAP nr. ADV1213393/12.05.2021.

17.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de dezinfectant pentru mâini pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213390/12.05.2021.

17.05.2021 – Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de psihoterapie.

13.05.2021 – Achiziție directă de servicii asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante și copiatoare. Anunț și caiet de sarcini.

13.05.2021 – Achiziție directă de servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori. Anunț și caiet de sarcini.

11.05.2021 – Achiziție directă servicii medicina muncii. Anunț și caiet de sarcini.

07.05.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă de materiale de informare și publicitate a proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1210384/26.04.2021

29.04.2021 – Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de de teleasistență tip „Butonul Roșu”

29.04.2021 – Anunț de atribuire contract de achiziție publică  – servicii de pază permanentă cu post fix şi mobil (un agent) și servicii de monitorizare sistem de alarmă

29.04.2021-  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb la ascensoarele

29.04.2021 –  Anunț  de atribuire contract de achiziție publică – servicii de curățenie și dezinfecție

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor  necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de izolare preventivă pentru o perioadă de 14 zile

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii RSVTI

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de asigurări auto

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de telefonie mobilă

29.04.2021 –  Anunț de anulare a achiziție directe de servicii de colectare si transport deșeuri medicale periculoase si înțepătoare

29.04.2021 – Achiziție directă a serviciilor funerare. Anunț și caiet de sarcini.

29.04.2021 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de teleasistență tip „Butonul Roșu”. Anunț și Caiet de sarcini.

29.04.2021 – Achiziție directă de Servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare, reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea clădirilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și caiet de sarcini.

29.04.2021 – Achiziție directă de formulare tipărite. Anunț și caiet de sarcini.

29.04.2021 – ora 14.09 – Achiziție directă de materiale de informare și publicitate a proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunt publicitar SEAP nr.ADV1210384/26.04.2021.

28.04.2021 – Achiziție directă servicii de colectare și transport deșeuri medicale periculoase și înțepătoare. Anunț și caiet de sarcini.

23.04.2021 – Anunț privind Proiectul „DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A CENTRELOR SOCIALE REZIDENȚIALE PUBLICE PENTRU CATEGORII VULNERABILE DIN MUNICIPIUL BRAȘOV ȘI IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ÎN VEDEREA GESTIONĂRII CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2”, finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829,

26.04.2021 – Achiziție directă servicii de telefonie mobilă. Anunț și caiet de sarcini.

23.04.2021 – Achiziție directă servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb pentru ascensoare. Anunț si caiet de sarcini.

23.04.2021 – Achiziție directă servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță. Anunț si caiet de sarcini.

19.04.2021 – Achiziție directă a serviciilor RSVTI. Anunț și caiet de sarcini.

19.04.2021 – Achiziție directă a serviciilor de curățenie și dezinfecție. Anunț și Caiet de sarcini.

19.04.2021 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de catering pentru beneficiarii Centrului temporar de izolare preventivă. Anunț și Caiet de sarcini.

16.04.2021 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de paza permanentă cu post fix și mobil (un agent). Anunț și Caiet de sarcini.

29.03.2021 – Achiziție directă servicii de psihoterapie. Anunț și Caiet de sarcini.

18.03.2021 – Achiziție directa servicii de asigurări auto. Anunț și Caiet de sarcini.

Anunț de atribuire contracte de achiziție publică având ca obiect echipamente de protecție in cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content