În data de 06.12.2018 în cadrul Centrului de Zi Astra, copiii au pregătit serbarea dedicată moșului.

În cadrul acesteia au fost expuse calitățile Sfântului Nicolae de către copii în format acrostih, respectiv:

  • Mărinimie
  • Omenie
  • Smerenie
  • Nădejde
  • Înțelepciune
  • Credință
  • Ocrotire
  • Loialitate
  • Atenție
  • Empatie