„Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov“ este centrul rezidențial cu cazare pe perioadă nedeterminată care asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, nu suferă de o afecţiune care presupune asistenţă medicală de specialitate,  au domiciliul stabil în municipiul Braşov și se încadrează în prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Programul de funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice:
Program: de luni până vineri, între orele 0800-1600 – Birou de Asistență Socială
Telefon/Fax.:0368469995 int. 862; 0735526252
Program Cabinet medical: permanent
Telefon: 0770730545
Sediul: Brașov, str. Gladiolelor nr. 4, Jud. Brașov
Email: dasbv@dasbv.ro, cu sintagma, „În atenția Căminului pentru Persoane Vârstnice”, în titlul e-mail-ului;
MIJLOACE DE TRANSPORT R.A.T. BRAȘOV: linia 17, 21, 35

Căminul pentru Persoane Vârstnice – Material informativ (descarcă aici)

Căminul pentru Persoane Vârstnice – Metodologie de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale furnizate (descarcă aici)

Îngrijirea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă cu titlu de excepție pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi se găsesc în una din următoarele situații:

a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se poate gospodări singur/singură sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Costul serviciilor acordate în funcție de gradele de dependență:
– Persoane independente  ……………….  2.542 lei/lună,
– Persoane semidependente  …………..  3.375 lei/lună,
– Persoane dependente …………………..  4.929 lei/lună.

Pentru susținătorii legali ai persoanelor vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Brașov, se aplică Metodologia de calcul, mai sus menționată, aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local.

Actele necesare a fi depuse de către solicitant în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru admiterea în C.P.V. sunt următoarele:

a.a) Cerere-tip – potențial beneficiar (descarcă aici) și, după caz:

a.b) Cerere-tip – reprezentant legal/convențional (descarcă aici) și, după caz:

b.) Declarație privind veniturile realizate (descarcă aici)
c.) Fișă de evaluare a stării de sănătate (descarcă aici)
d.) Declarație Privind Situația Locativă (descarcă aici)
e.) Fișă informativa 1, 2, 3 CPV (descarcă aici)

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content