„Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov“ este centrul rezidențial cu cazare pe perioadă nedeterminată care asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, nu suferă de o afecţiune care presupune asistenţă medicală de specialitate,  au domiciliul stabil în municipiul Braşov și se încadrează în prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Programul de funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice:
Program: de luni până vineri, între orele 0800-1600 – Birou de Asistență Socială
Telefon/Fax.:0368469995 int. 862; 0735526252
Program Cabinet medical: permanent
Telefon: 0770730545
Sediul: Brașov, str. Gladiolelor nr. 4, Jud. Brașov
Email: dasbv@dasbv.ro, cu sintagma, „În atenția Căminului pentru Persoane Vârstnice”, în titlul e-mail-ului;
MIJLOACE DE TRANSPORT R.A.T. BRAȘOV: linia 17, 21, 35

Căminul pentru Persoane Vârstnice – Material informativ (descarcă aici)

Căminul pentru Persoane Vârstnice – Metodologie de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată pentru serviciile sociale furnizate (descarcă aici)

Îngrijirea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă cu titlu de excepție pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi se găsesc în una din următoarele situații:

a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se poate gospodări singur/singură sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Costul serviciilor acordate în funcție de gradele de dependență:
– Persoane independente  ……………….  2.542 lei/lună,
– Persoane semidependente  …………..  3.375 lei/lună,
– Persoane dependente …………………..  4.929 lei/lună.

Pentru susținătorii legali ai persoanelor vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Brașov, se aplică Metodologia de calcul, mai sus menționată, aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local.

Actele necesare a fi depuse de către solicitant în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru admiterea în C.P.V. sunt următoarele:

a) Cerere-tip: – potențial beneficiar Formular Cerere Beneficiar CPV (descarcă aici)

– reprezentant legal/convențional  Formular Cerere- Aparținători CPV (descarcă aici)

b) Declaraţie acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa nr. 1 la Cererea-tip Notă informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiar CPV  (descarcă aici) și Notă informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal susținător (descarcă aici).

c) Declarație privind veniturile realizate (descarcă aici)

d) Fișă de evaluare a stării de sănătate (descarcă aici)

e) Declarație Privind Situația Locativă (descarcă aici)

f) Fișă informativa 1, 2, 3 CPV (descarcă aici)

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content