21.11.2022 – Servicii de elaborare meniuri cu rețetare și recomandări de asociere pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici). Formulare (descarcă aici) 

05.10.2022 – Achiziție directa de medicamente. Anunț și caiet de sarcini descarcă aici)

29.08.2022 – Achiziție directă de servicii de actualizare DALI, Blocul de locuințe sociale – Brașov,  str. Zizinului, nr. 126C (descarcă aici), Temă de proiectare (descarcă aici), Raport de expertiză tehnică (descarcă aici), Audit energetic (descarcă aici), DALI (descarcă aici), Certificat de urbanism (descarcă aici).

28.07.2022 – Achiziție directă de Servicii de mentenanţă, verificare, întreţinere, reparații aparatură și echipamente medicale, produse specifice, piese de schimb, alte materiale, pentru aparatura medicală și echipamentele medicale din cadrul Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și caiet de sarcini descarcă aici)

26.07.2022 – Anunț procedura simplificata având ca obiect servicii de actualizare a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Brașov pentru perioada 2023 – 2033 în cadrul proiectului ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612.

19.07.2022 – Anunț procedura simplificata având ca obiect pachete rechizite scolare ”Primul ghiozdan”

08.07.2022 – Anunț de atribuire servicii de perfecționare profesională.

05.07.2022 – Achiziție directă servicii de perfecționare profesionala. Anunț și caiet de sarcini descarcă aici)

21.06. 2022 – Anunț de atribuire – servicii de actualizare Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenție (D.A.L.I.) la Blocul de Locuințe Sociale din str. Zizinului 126C (descarcă aici)

10.06.2022 – Anunț de atribuire servicii de psihoterapie (descarcă aici)

14.06.2022 – Achiziție directă de servicii de actualizare DALI, Blocul de locuințe sociale Brașov, str. Zizinului, nr.126C. Documentație tehnică (descarcă aici)

06.06.2022 – Anunț de atribuire servicii de catering pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). 

03.06.2022 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de catering pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

02.06.2022 – Achiziție directă servicii de psihoterapie. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

18.05.2022 – Achiziție directă servicii de curățare și igienizare autovehicule. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

17.05.2022 – Anunț de atribuire servicii de mentenanță și reparații auto, revizie tehnică anuală și ITP la autovehiculele Direcției de Asistență Socială Brașov (descarcă aici)

16.05.2022 – Achiziție directă de servicii de mentenanță și reparații auto, revizie anuală și ITP  a autovehiculelor. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

04.05.2022 – Răspunsuri la solicitarea de clarificări – Achiziție directă lucrări de extindere rețea informatică pentru sediile Direcției de Asistență Socială Brașov din str. Panselelor nr.23 și str. Gladiolelor nr.4 (descarcă aici)

04.05.2022 – Achiziție directă lucrări de extindere rețea informatica. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

02.05.2022 – Achiziție directa servicii de medicina muncii. Anunț și Caiet sarcini (descarcă aici)

26.04.2022 – Anunț de atribuire – servicii de colectare și transport deșeuri medicale periculoase și înțepătoare, inclusiv furnizarea de recipiente colectoare. (descarcă aici)

21.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de verificare, reîncărcare și întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare (descarcă aici)

21.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranți interiori și exteriori  (descarcă aici)

19.04.2022 – Anunț de atribuire contract de achiziție publica  – servicii de paza fixa si monitorizare sisteme de alarma (descarcă aici)

18.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de RSVTI (descarcă aici)

15.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme de alarmare manuală și dispozitivele de desfumare, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță (descarcă aici).

15.04.2022  – Anunț de atribuire – servicii funerare (descarcă aici)

15.04.2022 – Achiziție directă de servicii de colectare și transport  deșeuri medicale periculoase și înțepătoare (inclusiv furnizare și înlocuire recipiente de colectare). Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

13.04.2022 – Achiziție directă servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranții interiori/exteriori. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

13.04.2022 – Achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare, materiale și piese aferente. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

12.04.2022 – Achiziție directă de servicii funerare. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

12.04.2022 – Achiziție prin procedura proprie de servicii de paza permanenta si monitorizare sisteme de alarma. Anunț șCaiet de sarcini (descarcă aici).

11.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb pentru ascensoare (descarcă aici)

08.04.2022 – Anunț de atribuire – servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor  necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare  din dotarea  clădirilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov (descarcă aici)

08.04.2022 – Achiziție directă de servicii de RSVTI la sediile Direcției de Asistență Socială Brașov-str.Panselelor, nr.23, str.Gladiolelor nr.4, str. Zizinului nr. 144.  Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici).

07.04.2022 – Anunț achiziție directă de servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme de alarmare manuală și dispozitivele de desfumare, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, anexat prezentei invitaţii.  Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici).

31.03.2022 – Achiziție directă de  servicii de mentenanță, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea clădirilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

29.03.2022 – Achiziție directă servicii de revizie, reparații, întreținere ascensoare. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

21.03.2022 – Anunț de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de catering (cod CPV: 55521000-8 – Anexa nr.2) pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002) (descarcă aici)

21.03.2022 – Anunț de atribuire – licențe office, licențe de operare (descarcă aici)

21.03.2022 – Achiziție prin procedură proprie servicii de catering pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

09.03.2022 – Achiziție directă furnizare licențe office, licențe sistem de operare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

02.02.2022 – Anunț de atribuire servicii de asistență tehnică și mentenanță a calculatoarelor și a  echipamentelor periferice (descarcă aici)

26.01.2022 – Achiziție directă servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante si copiatoare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici).

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content