06.06.2019 – Achiziție directă preparate din carne

06.06.2019 – Achiziție directă carne

06.06.2019 – Achiziție directă pâine

21.05.2019 – Achiziție directă de servicii de asigurări auto

21.05.2019 – Achiziție directă de servicii de reparații, întreținere materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranți interior/exterior

17.05.2019 – Achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare, materiale și piese aferente

16.05.2019 – Achiziție directă servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante și copiatoare

14.05.2019 – Procedura simplificată pachete rechizite școlare Primul Ghiozdan

13.05.2019 – Licitație publică închiriere spații

13.05.2019 – Documentație de atribuire privind închirierea spațiilor

13.05.2019 – Caiet de sarcini închiriere spații

13.05.2019 – Anexa la Caietul de sarcini închiriere spații

03.05.2019 – Procedura simplificată acord-cadru alimente

23.04.2019 – Achiziție directă servicii pentru întocmire expertiză
tehnică și DALI pentru sediul din str.Dobrogea nr.58

23.04.2019 – Achiziție servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de
Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc „Astra”

17.04.2019 – Achiziție directă servicii de telefonie mobilă

16.04.2019 – Licitatie pachete ”Trusou pentru nou-născut”

11.04.2019 – Achiziție directă servicii de medicina muncii

05.04.2019 – Achiziție directă de servicii de telefonie mobilă

04.04.2019 – Achiziție directă de servicii de telefonie fixă, servicii de internet și cablu TV

03.04.2019 – Achiziție directă de servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și píeselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea sediilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov

03.04.2019 – Achiziție directă servicii de pază permanentă cu post fix și mobil și monitorizare sistem de alarmă

01.04.2019 – Achiziție directă de servicii de revizii, reparații, întreținere instalații

02.04.2019 – Achiziție directă de servicii funerare

01.04.2019 – Achiziție directă de servicii de colectare și transport deșeuri medicale

28.03.2019 – Achiziție directă de servicii RSVTI

27.03.2019 – Achiziție directă de servicii de revizii, reparații, întreținere ascensoare

19.10.2018 – Achiziție directă lucrări de reparații

05.10.2018 – Achiziție directă lucrări de execuție și montaj

17.07.2018 – Procedura simplificată unituri dentare

31.07.2018 – Licitație pachete cu alimente

27.04.2018 – Primul ghiozdan

11.04.2018 – Licitație alimente