30.08.2023 – Achiziție directă instalație filtroventilație. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici) 

18.08.2023 – Anunț anulare achiziție directă lucrări de racordare la rețea electrică (descarcă aici)

17.08.2023 – Achiziție directă lucrări de racordare la rețea electrica. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici); Aviz tehnic de racordare 7010230129481; Aviz tehnic de racordare 7010230129488; Aviz tehnic de racordare 7010230129489; Aviz tehnic de racordare 7010230129490; Aviz tehnic de racordare 7010230129492; Aviz tehnic de racordare 7010230129495; Aviz tehnic de racordare 7010230129496; Aviz tehnic de racordare 7010230129497.

16.08.2023 – Anunț de atribuire servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale” (descarcă aici)

26.07.2023 – Achiziție directă servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale”. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

10.07.2023 – Achiziție directă servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale”. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

26.06.2023 – Achiziție directă servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale”. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

29.05.2023 – Achiziție directă lucrări de înlocuire uși acces și montare boilere electrice la sediul Direcției de Asistență Socială, situat în strada Carierei nr.139A, respectiv lucrări de reparații și igienizare interior și exterior la sediul situat în strada Gladiolelor, nr. 4.  Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

05.05.2023 – Achiziție directă servicii de curățenie. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

04.05.2023 – Achiziție directă servicii de medicina muncii. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

03.05.2023  – Anunț de atribuire servicii de înlocuire boiler electric (descarcă aici)

28.04.2023 – Anunț de atribuire servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică obligatorie și de întocmire /actualizare proiect alarmare antiefracție (descarcă aici)

28.04.2023 – Achiziție directă a serviciilor de mentenanță, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

27.04.2023 – Achiziție directă servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică obligatorie și de întocmire /actualizare proiect alarmare antiefracție, dacă e cazul și mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme de alarmare manuală și dispozitivele de desfumare, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici).

27.04.2023 – Achiziție directă servicii de înlocuire boiler electric – răspuns la clarificare de solicitare (descarcă aici). 

27.04.2023 – Achiziție directă servicii de înlocuire boiler electric. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

26.04.2023 – Achiziție directă servicii de telefonie mobila. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

 26.04.2023 – Achiziție prin procedură proprie a serviciilor de pază permanentă cu post fix și mobil (un agent), serviciilor temporare de pază umană cu autoturism și echipaj staționat la obiectiv și serviciilor de monitorizare sistem de alarmă. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

24.04.2023 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de catering. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

13.04.2023 – Anunț de atribuire lucrări de înlocuire boiler (descarcă aici)

10.04.2023 – Anunț de atribuire servicii de verificare, reîncarcare, întreținere periodică obligatorie stingătoare (descarcă aici)

05.04.2023  – Anunț de atribuire servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție  (descarcă aici)

05.04.2023  – Achiziție directă de lucrări înlocuire boiler. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

29.03.2023 – Achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare, materiale și piese aferente, achiziție stingătoare, precum și prelucrarea stingătoarelor în vederea casării. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

27.03.2023 – Achiziție directa servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „ Refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii din str Panselelor nr.23 pentru a funcționa drept cantină socială” – Anunț (descarcă aici). Caiet de sarcini (descarcă aici)

24.03.2023  – Anunț de atribuire servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranții interiori/exteriori (descarcă aici)

20.03.2023 – Anunț de atribuire servicii TIRS (descarcă aici)

20.03.2023 – Achiziție directa servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori. Caiet de sarcini (descarcă aici)

15.03.2023 – Anunț de atribuire servicii de elaborare meniuri însoțite de calcul caloric cu rețetare aferente și recomandări pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov

13.03.2023 – Anunț de atribuire servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) și de asigurare facultativă a autovehiculelor (CASCO).

13.03.2023 – Achiziție directa servicii RSVTI. Anunț. Caiet de sarcini (descarcă aici)

10.03.2023 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de elaborare meniuri însoțite de calcul caloric cu rețetare și recomandări pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice. Anunț. Caiet de sarcini. Formulare. (descarcă aici)

09.03.2023 – Anunț de atribuire servicii medicale pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). 

07.03.2023 – Achiziție directă servicii de asigurări auto. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

03.03.2023 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor medicale pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002).  Anunț, Caiet de sarcini. Formulare (descarcă aici)

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content