Ajutor pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Braşov

„Regulamentul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Braşov” (deschide aici)

Beneficiarii de ajutor pentru plata chiriei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Solicitantul trebuie să fie cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, care are domiciliul/reşedinţa în Municipiul Braşov, în condiţiile legislaţiei române, de minim 24 de luni anterior datei depunerii cererii.

Solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei sau asimilaţi acestora (concubin, partener), nu are în proprietate o locuinţă şi nici nu a înstrăinat o locuinţă proprietate, după 1 ianuarie 1990;

Solicitantul, precum şi oricare membru major al familiei sau asimilaţi acestora (concubin, partener), nu are în folosinţă o locuinţă din fondul locativ de stat;

Solicitantul, precum şi oricare membru major al familiei sau asimilaţi acestora (concubin, partener), nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare;

Veniturile nete lunare nu depăşesc următoarele niveluri:

Persoana singură/familia Coeficient de multiplicare x ISR Nivel ** de venituri nete lunare pe persoană singură/familie (lei)
Pentru persoana singură 4 2640
Pentru familiile formate din 2 persoane 5,7 3762
Pentru familiile formate din 3 persoane 6,6 4356
Pentru familiile formate din 4 persoane 7,5 4950
Pentru familiile formate din 5 persoane 8,4 5544
Pentru familiile formate din 6 persoane* 9,3 6138

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului pentru plata chiriei:

 1. Solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei sau asimilaţi acestora (concubin, partener), nu are în proprietate o locuinţă şi nici nu a înstrăinat o locuinţă proprietate, după 1 ianuarie 1990;
 2. Solicitantul, precum şi oricare membru major al familiei sau asimilaţi acestora (concubin, partener), nu are în folosinţă o locuinţă din fondul locativ de stat;
 3. Solicitantul, precum şi oricare membru major al familiei sau asimilaţi acestora (concubin, partener), nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/ construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap pentru fiecare membru al familiei încadrat în grad de handicap/decizie asupra capacității de muncă (unde este cazul);
 • Adeverinţe, declaraţie precum şi alte documente doveditoare privind veniturile realizate de toţi membrii familiei din luna anterioară depunerii cererii;
 • Decizie de pensie/pensie de urmaș;
 • Persoanele apte de muncă care declară că nu realizează venituri, vor prezenta o adeverință emisă de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, din care să reiasă faptul că s-au înregistrat în vederea ocupării unui loc de muncă sau pentru a urma cursuri de calificare/recalificare (pentru familiile declarate fără venit, se vor întocmii contract de servicii și repartizare pentru efectuarea orelor în folosul comunității).
 • Talon auto (unde este cazul);
 • Contractul de închiriere. (Contractele de închiriere trebuie să aibă ca obiect unităţile locative cu destinaţia de locuinţe situate pe raza municipiului Braşov, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice);
 • Extras de cont pe numele proprietarului imobilului (parte în contractul de închiriere);
 • CI – proprietar imobil;
 • Declarația proprietarului imobilului în scris prin care își dă acordul, cu privire la virarea plății chiriei în cont;
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru proprietarul imobilului; (descarcă aici)

IMPORTANT!!!

Depunerea cererilor:

Cererile însoțite de actele mai sus menționate, conform HCL. 71/2021, se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, str. Panselelor, nr. 23, fiind analizate de comisia constituită în acest scop, primind un punctaj.

Cererile care nu sunt însoţite de documentele obligatorii prevăzute mai sus nu sunt luate în considerare.

Cuantumul ajutorului pentru plata chiriei acordat:

În funcţie de punctajul obţinut, cuantumul maxim al ajutorului pentru plata chiriei este:

Punctaj În anul I

(primele 12 luni)

În anul II

(următoarele 12 luni)

În anul III

(ultimele 12 luni)

Între 1- 20 puncte până la 900 lei până la 700 lei până la 500 lei
Peste 20 puncte până la 1400 lei până la 1100 lei până la 800 lei

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon: 0770903169

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content