Conform art.2 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Scrie şi trimite o petiţie online, completând formularul de mai jos. Toate câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii. Conform art.7 din O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate potrivit prezentei ordonanţe.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal petiționari

Formular petiţie online

Nume*
Please leave this field empty.

Prenume*
Please leave this field empty.

Telefon

Email*

Firmă ( pentru persoane juridice )*

Strada*

Nr.*

Bl.*

Sc.

Ap.*

Sector

Cod poştal*

Subiect*

Petiţie*
Please leave this field empty.

 Am luat la cunoștință și sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content