Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice  (cod serviciu 8790CR-VD-I) furnizează servicii sociale gratuit, victimelor violenței domestice, cu scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, sprijinirea victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente.

Servicii sociale oferite:

 • găzduire pe perioadă determinată, între 5 și 60 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. Contractul de furnizare servicii poate fi reînnoit, în situații justificate;
 • asigurarea hranei;
 • asigurare obiecte de cazarmament: fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături, perne, curate și în stare bună, astfel încât să se asigure confort și condiții de igienă;
 • informare și consiliere socială, reluarea contactelor sociale;
 • consiliere psihologică și după caz, terapii de specialitate;
 • educație extracurriculară privind un stil de viață sănătos; pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă; educație parentală;
 • consiliere/orientare vocațională, facilitarea accesului la un loc de muncă;
 • facilitarea accesului la servicii medicale;
 • suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul.

Cadrul legislativ
Ordin nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea  serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;  H.C.L. nr. 714/2020 privind aprobarea înființării Serviciului social cu cazare ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice”; H.C.L. nr. 11/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice”.

Beneficiarii Centrului sunt victimele violenței domestice pot fi: adulți victime ale violenței domestice; cupluri părinte/reprezentant legal – copii (părintele victimă împreună cu copilul/copiii săi, care pot fi victime la rândul lor și/sau martori).

Condiții de eligibilitate:
La accesarea serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului, persoanele în cauză, se află în următoarele situații, după caz:

 • semne prezente ale unor acte de violență, abuz;
 • copilul parte a cuplului părinte-copil, este victimă sau martor a unor acte de violență;
 • deținerea unui Certificat medico-legal/ Fișa medicală emisă de o Unitate Medicală de Primiri Urgențe;
 • formularea unei plângeri la poliție de către victimă împotriva agresorului;
 • deținerea unui Ordin de Protecție Provizoriu emis de poliție/un Ordin de Protecție obținut în instanță;
 • Fișa pentru evaluarea gradului de risc și măsuri de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice întocmită de către reprezentanții Echipei mobile din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială;
 • la solicitarea organelor de poliție sau a altor instituții care au contact cu victima;
 • documente justificative cu privire la actul de violență/situației de risc.

Documente necesare:

 • Cerere de admitere (descarcă aici)
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Act de identitate a beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa  în adăpost/Declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal, în cazul în care beneficiarul se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii în adăpost;
 • Orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării serviciilor sociale.

Material informativ (descarcă aici) 

Coordonator personal de specialitate: Pășcuț Alina Mihaela
Telefon: 0770.909172, 0368.469995, int. 889
E-mail: dasbv@dasbv.ro

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content