Documente necesare pentru încetarea îndemnizației lunare

Condițiile în care încetează acordarea dreptului la îndemnizație lunară, pot fi:

 • expirarea valabilității certificatului de încadrare în gradul grav de handicap;
 • schimbarea încadrării în grad de handicap;
 • decesul beneficiarului;
 • schimbarea opțiunii persoanei cu handicap grav privind angajarea unui asistent personal;
 • schimbarea domiciliului persoanei cu deficiențe grave pe raza altei localități;
 • schimbarea opțiunii de a beneficia de îndemnizație lunară/însoțitor din partea altei instituții decât de la Direcția de Asistență Socială Brașov.

În vederea încetării dreptului la îndemnizație lunară, solicitantul va depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, următoarele documente:

 • Cerere privind încetarea îndemnizației lunare (descarcă aici);
 • Actul de identitate al solicitantului și certificatul de deces al beneficiarului (în caz de deces al persoanei cu handicap grav) – original și copie;
 • Actul de identitate cu noua adresă a persoanei cu handicap grav (în cazul schimbării domiciliului în altă localitate) – original și copie;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap (în cazul schimbării încadrării în grad de handicap) – original și copie;
 • Acordul emis de DGASPC pentru angajare asistent personal (în cazul schimbării opțiunii pentru asistent personal) – copie;
 • Documentul justificativ privind opțiunea persoanei cu handicap care solicită acordarea îndemnizației lunare/însoțitor din partea altei instituții decât de la Direcția de Asistență Socială, după caz.