”Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice “ este centrul rezidențial cu cazare pe perioadă limitată de timp (maxim 180 zile într-un an calendaristic) care asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale primare, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de 65 ani nu deţin un certificat de încadrare în grad de handicap ai căror susținători legali nu pot asigura îngrijirea la domiciliu a acestora din motive temeinic justificate iar în comunitate nu s-au identificat servicii de îngrijire la domiciliu care să se plieze pe nevoile acestora.