Activitatea de monitorizare a Serviciului Asistență Socială demarează după ce furnizorii de servicii sociale notifică Direcția de Asistență Socială Brașov cu privire la încetarea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în centre rezidențiale/unități de îngrijiri la domiciliu/centre de zi, în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situații de vulnerabilitate care pot afecta viața persoanei vârstnice sau pot genera riscul de excluziune socială.

 Etapele monitorizării persoanelor vârstnice care au părăsit sistemul rezidențial:

  • Furnizorul de servicii sociale transmite Direcției de Asistență Socială, o adresă în care se precizează: ieșirea unei persoanei vârstnice dintr-un centru rezidențial/unități de îngrijiri la domiciliu/centre de zi, public sau privat, motivul ieșirii precum și domiciliul în fapt al beneficiarului.
  • Persoana vârstnică/aparținătorul/reprezentantul legal este contactată telefonic în vederea stabilirii datei, orei și locației pentru efectuarea monitorizării.
  • În cadrul procesului de monitorizare, persoana vârstnică și aparținătorii acesteia primesc gratuit informațiile referitoare la riscurile sociale și drepturile de protecție socială de care aceasta poate beneficia și consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate după caz, precum și informații referitoare la oferta de servicii sociale existente la nivel de comunitate, în situația în care se constată că anumite nevoi ale persoanei vârstnice nu sunt acoperite;
  • Monitorizarea se realizează trimestrial în primul an și semestrial în al 2-lea an de la data luării în evidență
  • Dacă monitorizarea nu se poate efectua (vârstnicul/aparținătorul refuză monitorizarea, a schimbat domiciliul în alt oraș, etc.) se completează un raport de vizită/raport de discuție telefonică și se întocmește Fișa de închidere a cazului.

 

Șef serviciu: Bayer Daniela-Sorina
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, etaj  2, camera 2
Telefon: +40 770 736.790, +40 368 469.995 int. 877/887,  +40 368 465.415 int. 877/887, +40 368 464.081 int. 877/887.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content