Procedură privind încetarea serviciilor sociale

1. Informarea beneficiarului cu privire la monitorizare:

Înainte de ieșirea din centru, beneficiarul/aparținătorul/reprezentantul legal este informat cu privire la monitorizarea ce urmează a fi efectuată la domiciliul în fapt al beneficiarului de către reprezentanții Serviciului Asistență Socială Brașov.

2. Predarea dosarului personal:

Furnizorul de servicii sociale transmite Direcției de Asistență Socială, pe baza unui protocol de predare-primire, o copie a dosarului personal al beneficiarului.

3. Furnizorul de servicii sociale notifică Direcția de Asistență Socială în următoarele situații:

  • În cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);
  • La cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/reşedinţa/unde va locui); în termen de maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate;
  • După caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;
  • Transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta;
  • La recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie etc.);
  • Caz de deces al beneficiarului.

Protocol de predare primire dosar personal (descarcă aici);

Șef serviciu: Bayer Daniela-Sorina
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, etaj  2, camera 2
Telefon: +40 770 736.790, +40 368 469.995 int. 877/887,  +40 368 465.415 int. 877/887, +40 368 464.081 int. 877/887.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content