Ajutor financiar de urgență

Informații

Ajutorul financiar de urgență se acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Acest ajutor poate fi acordat familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotarâre a consiliului local.

Acte necesare

 • Solicitare scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure (cerere de mână);
 • Carte de identitate a solicitantului; (original)
 • Alte documente din care să rezulte caracterul situaţiei de urgenţă şi extinderea pagubelor (ex.: proces verbal întocmit de echipele de intervenţie, pompieri etc.).

Observații
Cererea însoțită de actele doveditoare menționate mai sus, se prezintă pentru verificare şi înregistrare la Directia de Asistență Socială Braşov (Str. Panselelor nr. 23).

Program de lucru cu publicul
Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 08.30 – 15.00
Joi: 08.30 – 17.00

Ajutorul de urgenţă pentru cetăţenii domiciliaţi în municipiul Braşov, care au împlinit vârsta de 100 de ani

Legislaţie
Ajutoarele de urgenţă se acordă în conformitate cu HCL nr. 265/2008 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă cetăţenilor Braşovului care au împlinit 100 de ani şi cetăţenilor de onoare ai municipiului Braşov.

Beneficiari
Cetăţenii care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul stabil în municipiul Braşov.

Cuantum
Cuantumul ajutorului de urgenţă la împlinirea vârstei de 100 de ani este de 1500 lei.

Acte necesare

 • Carte de identitate solicitant;
 • Cerere – prin care se solicită ajutorul de urgenţă;
 • Anchetă socială – se efectuează de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistență Socială Braşov la domiciliul solicitantului.

*Notă – cererea se depune la sediul Direcţiei de Asistență Socială Braşov la parter – ghişeu, după data împlinirii vârstei de 100 de ani a solicitantului.

Ajutor de înmormântare

Informații

Ajutorul de înmormântare se acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Ajutorul se acordă în cazul decesului titularului de ajutor social sau a unei persoane din familia beneficiară de ajutor social. Valoarea acestuia este stabilită prin Dispoziție de primar și are valoarea de 150 lei.

Observații

Soţul sau soţia supravieţuitoare.
Copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul (în condiţiile dreptului comun)
În lipsa celor de mai sus, persoana care poate dovedi că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Acte necesare

 • Solicitarea de acordare a ajutorului de înmormântare (cerere de mâna) la care se anexeaza:
  • Certificatul de deces;
  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;
  • Dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare.
 • Cererea, însoțită de actele doveditoare menționate mai sus, se prezintă pentru verificare și înregistrare la Direcția de Asistență Socială Brașov (Str. Panselelor, nr. 23).
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content