Adăpostul de noapte se adresează persoanelor singure ori familiilor fără copii minori, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care, din motive singulare sau cumulate, de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitatea de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate, şi nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit.z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare, precum și persoanelor fără adăpost (persoanele străzii), primite în regim de urgenţă pe perioada sezonului rece.

Scopul serviciului social, „Adăpost de Noapte”, este de a furniza servicii sociale care cuprind activităţi de cazare, pe timpul nopţii, şi informare, și consiliere socială persoanelor adulte fără adăpost, care au ultimul domiciliu în municipiul Braşov.

Capacitatea centrului – 50 de locuri

Criterii de eligibilitate:

 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  cadrul “Adăpostului de Noapte ”  sunt:

 • persoanele adulte fără adăpost care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă.
 • persoanele evacuate temporar din locuință în baza unui ordin de protecție provizoriu.

Pentru a putea beneficia de serviciile sociale acordate în “Adăpostul de Noapte”, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • trăiesc în stradă/ locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi/ se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare/ se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă;
 • nu necesită îngrijire medicală de specialitate;
 • sunt independente și nu necesită ajutor pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi;

 Condiţiile de admitere sunt următoarele: 

Acte necesare:

 • Cerere de admitere – formular tipizat
 • Informare privind acordul prelucrării datelor personale – formular tipizat
 • Acte de identitate (CI/BI/CIP/alte acte de identificare)
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa actului de identitate, pentru persoanele care solicită cazarea și nu au document de identitate
 • Declarație pe propria răspundere că nu are venituri și nu are în proprietate bunuri mobile și imobile.
 • Document medical care să ateste faptul că nu este în evidență cu boli cronice sau contagioase și este apt pentru colectivitate, eliberat de medicul de familie
 • Analize RX pulmonar, VDRL (se prezintă în max.5 zile de la admitere);

Admiterea unei persoane în Adăpostul de Noapte, se face de luni până vineri, în intervalul orar 07:00 – 10.00, de către Șeful de centru, la propunerea asistentului social, cu respectarea criteriilor de eligibilitate. Persoanele, care solicită serviciile sociale în weekend/sărbători legale, vor fi cazați în Adăpost, separat de ceilalți beneficiari, în camera cu destinație de izolator, până la începerea programului de lucru al asistentului social.

Admiterea se realizează cu respectarea de către angajații Adăpostului de Noapte, a procedurii proprii de admitere.

În situații excepționale (epidemii, pandemii) admiterea unei persoane în Adăpostul de Noapte se realizează în conformitate cu procedurile elaborate în acest sens.

 Servicii sociale acordate în cadrul serviciului social “Adăpost de Noapte”

Principalele servicii sociale acordate în cadrul Adăpostului de noapte sunt:
Acordarea serviciului de găzduire pe perioada nopții, în intervalul orar 20.00 – 8.00: 

 • găzduire pe perioadă determinată de 6 luni (180 zile) de la admitere, conform programului de funcționare al Adăpostului de Noapte.
 • pe perioada sezonului rece sau atunci când situația o impune, persoanele aduse din stradă și despre care nu se cunosc informații privind situația lor reală sau nu dețin documente de identitate, se poate oferi găzduire pe o perioadă de la 1 zi până la 7 zile în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și doar în urma evaluării situației și cu acordul Şefului de centru
 • pentru persoanele cu domiciliul în alte localități, se oferă găzduire, pentru o perioadă de cel mult 7 zile într-un an calendaristic;
 • pentru persoanele vârstnice care trăiesc în stradă, Adăpostul de Noapte va oferi găzduire până la referirea cazului către serviciile sociale adecvate şi adaptate nevoilor acestora unde aceștia vor fi luați în evidența serviciului respectiv;
 • în perioada de iarnă (decembrie-martie), Adăpostul de Noapte va oferi persoanelor care trăiesc în stradă, şi care nu îndeplinesc condiţiile de admitere ale Centrului Rezidenţial pentru Persoane Fără Adăpost, găzduire în regim de urgență, în urma evaluării efectuată de asistentul social.
 • pentru persoanele evacuate temporar din locuinţă în baza unui ordin de protecţie provizoriu, găzduirea în cadrul Adăpostului de Noapte, se va face pe perioada prevăzută în ordinul de protecție emis inițial. În situaţia în care se va prelungi ordinul de protecție, acestea pot beneficia de găzduire în cadrul Adăpostului de Noapte sau în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Fără Adăpost, în funcţie de rezultatul evaluării situației socio-economice a persoanei respective.

Acordarea serviciilor sociale de către asistentul social, respectiv:

 • Informare despre serviciile oferite de către alte centre specializate, pentru a urma programele de integrare/reintegrare socială
 • Informare/consiliere cu privire la integrarea/reintegrarea socială.

Refuzul accesului în Adăpostul de Noapte se face în situația în care persoanele:

 • se află în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor (solvenţilor);
 • încearcă să introducă în incinta Adăpostului, băuturi alcoolice sau droguri;
 • încearcă să introducă în Adăpost obiecte sau substanţe periculoase;
 • sunt în evidență cu boli psihice, sunt diagnosticate cu probleme de sănătate care necesită monitorizare și tratament de specialitate pe timp îndelunga, potrivit documentelor medicale elaborate de instituțiile medicale;
 • folosesc expresii vulgare, adoptarea unor atitudini sau remarci cu caracter obscen sau indecent şi violenţă fizică faţă de ceilalţi beneficiari şi/sau personalul angajat;
 • încearcă să distrugă bunurile din inventarul Adăpostului;
 • au un comportament agresiv, recalcitrant şi revendicativ,
 • au primit o interdicţie, în urma încălcării Regulamentului de ordine Interioară;
 • nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate;

Șef centru: Silvia Tișcă
Audiențe: Marți 08:00-10:00
Adresă: Str. Panselelor, nr. 23, Brașov
Telefon: 0751193660
E-mail: dasbv@dasbv.ro

 

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content