Adăpostul de noapte se adresează persoanelor singure ori familiilor fără copii minori, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitatea de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se aflã în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit.z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare precum și persoanelor fără adăpost (persoanele străzii), primite în regim de urgenţă pe perioada sezonului rece (15 Octombrie – 14 Aprilie).

Scopul serviciului social „Adăpost de Noapte” este de a furniza servicii sociale care cuprind, activităţi de cazare pe timpul nopţii şi informare și consiliere socială persoanelor adulte fără adăpost care au ultimul domiciliu în municipiul Braşov.

Persoane eligibile:

1. Persoane adulte, cu ultimul domiciliu în municipiul Brasov şi/sau persoane tinere cu vârsta până la 26 ani, care provin din Centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov dacă au  adeverinţă doveditoare eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, care se află în următoarele situaţii:

 • trăiesc în stradă sau locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi;
 • sunt fără venituri sau cu venituri mici (reprezentând maxim, de trei ori venitul minim garantat);
 • se află în incapacitatea de a susţine o locuinţă în regim de închiriere şi care fac dovada acestui fapt.

2. Persoane care sunt în risc de evacuare şi au domiciliu în municipiul Brasov;
3. Persoane care se aflã în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi au ultimul domiciliu, în municipiul Brasov;
4. Persoane care nu sunt diagnosticate cu afecţiuni psihice – psihiatrice şi care nu au un comportament agresiv/violent, fizic sau verbal, evident;
5. Persoane externate din spitale care nu necesită îngrijire medicală de specialitate;
6. Persoane care nu se află în stare de ebrietate sau nu sunt sub influenţa drogurilor (solvenţilor);
7. Familiile fără copii minori.

Acte necesare:

 1. Declaraţie-acord privind acordul prelucrării datelor personale de către furnizor – original (descarcă aici)
 2. Declarație pe propria răspundere că nu are venituri și are în proprietate bunuri mobile și imobile.
 3. Acte de identitate ( C.I./B.I./C.I.P, sau alte acte de identificare) – copie
 4. Analize RX pulmonar, VDRL (se prezintă în max. 5 zile de la admitere);

Tipuri de servicii oferite

1. Găzduire pe perioadă determinată de 12 luni de la prima intrare, conform programului de funcționare al Adăpostului de Noapte. După această perioadă beneficiarul mai poate beneficia de serviciile Adăpostului de Noapte, doar în cazul în care ajunge din nou în situaţia de risc sau în perioadele de iarnă. Pentru persoanele fără adăpost cu domiciliul în alte localităţi, se oferă cazare doar pe o perioadă determinată de 1 noapte. Persoanelor vârstnice li se oferă cazare până la referirea acestora în alte centre specializate.

Admiterea beneficiarilor în Adăpostul de Noapte se consemnează în Registrul special de evidență a beneficiarilor.

Programul de funcţionare al Adăpostului de Noapte este de maxim 12 ore, exceptând perioadele geroase de iarnă, când se înregistrează temperaturi sub -10 grade Celsius, astfel perioada de şedere în Adăpostul de Noapte se poate prelungi cu respectarea următorului program:

 • Program de vară (15 Aprilie -14 Octombrie ): 20.00 – 8.00;
 • Program sezon rece (15 Octombrie -14 Aprilie): 19.00 – 8.00.

Se asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare într-un dormitor. Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea siguranţei şi a sănătăţii beneficiarilor.

Se asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare, adăpostul oferă spaţii comune suficiente şi adaptate nevoilor.

Beneficiarii cazaţi pe parcursul unei nopţi sunt înregistraţi în Registrul special de evidenţă a
beneficiarilor, de către supraveghetorii de noapte, care asigură supravegherea în ture de la orele 20.00-08.00 pentru timpul programului de vară şi între orele 19.00-08.00, în timpul programului de iarnă.

a. Îngrijire personală, igienizare şi deparazitare

 • oferirea posibilităţilor de efectuare a igienei personale care include şi asigurarea materialelor de igienă personală;
 • adăpostul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale. Toate spaţiile, echipamentele şi materialele Adăpostului sunt curate, igienizate.

b. Consiliere privind integrarea/reintegrarea socială

 • se oferă servicii de consiliere socială şi beneficiarul este încurajat să participe la programele de integrare/reintegrare socială.

Furnizarea serviciilor sociale în Adăpostul de Noapte în regim de urgenţă şi în perioadele de iarnă cu temperaturi extreme.
Având în vedere misiunea adăpostului de noapte, se asigură accesul beneficiarilor fără încheierea unui contract de furnizare servicii.

2. Găzduire pe perioadă determinată, în regim de urgenţă, fără contract de servicii sociale

 • se asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare. Beneficiarii cazaţi pe parcursul unei nopţi sunt înregistraţi în Registrul special de evidenţă a beneficiarilor, de către supraveghetorii de noapte, care asigură supravegherea în ture, asigurând astfel o supraveghere permanentă a beneficiarilor care şi pe timpul zilei sunt cazaţi în Adăpostul de Noapte. Astfel în situaţiile în care se înregistrează temperaturi sub -10 grade Celsius, supravegherea beneficiarilor se face având următorul program: între orele 16.00-20.00 Luni-Vineri şi 20.00-08.00, precum şi ture de 12/24 între orele 08.00-20.00, Sâmbătă și Duminică;
 • perioada de primire în regim de urgenţă este de 10 nopţi cu posibilitatea de prelungire cu încă 7 nopţi cu acordul şefului de serviciu;
 • pentru persoanele fără adăpost cu domiciliul în alte localităţi, se oferă adăpost doar pe o perioadă determinată de 1 noapte.

a. Găzduire în situaţii de temperaturi extreme

 • în perioadele geroase de iarnă când şi pe timpul zilei, se înregistrează temperaturi sub -10 grade Celsius, cazarea se va putea prelungi până la sfârşitul acesteia;
 • pentru persoanele fără adăpost cu domiciliul în alte localităţi, se oferă adăpost pe toată perioada cu temperaturi extreme.

b. Îngrijire personală, igienizare şi deparazitare, include oferirea posibilităţilor de efectuare a igienei personale

 • adăpostul pune la dispoziţia beneficiarilor, materiale de efectuare a igienei personale şi materiale pentru deparazitare.

c. Alte beneficii

 • în perioadele geroase de iarnă se pot oferi, băuturi calde nealcoolice (ceaiuri, supe, ciorbe calde).

Coordonator personal de specialitate: Lucian Isaicu
Audiențe: Miercuri: ora 13.00-15:00
Adresă: Str. Zizinului nr. 126 C
Telefon: +40 268 324.018, +40 368 469.995 int. 852, +40 368 465.415 int. 852, +40 368 464.081 int. 852

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content