Centrul de Zi de Informare și Consiliere se adresează persoanelor singure ori familii fără copii minori, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit.z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții de eligibilitate:

1. Persoane adulte, cu ultimul domiciliu în municipiul Brasov care se află în următoarele situaţii:

  • trăiesc în stradă sau locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi;
  • sunt fără venituri sau cu venituri mici (reprezentând maxim, de trei ori venitul minim garantat);
  • se află în incapacitatea de a susţine o locuinţă în regim de închiriere şi care fac dovada acestui fapt.

2. Persoane care sunt în risc de evacuare şi au domiciliu în municipiul Brasov;
3. Persoane care se află în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi au ultimul domiciliu, în municipiul Brasov;
4. Persoane care nu sunt diagnosticate cu afecţiuni psihice – psihiatrice şi care nu au un comportament agresiv/violent, fizic sau verbal, evident;
5. Persoane externate din spitale care nu necesită îngrijire medicală de specialitate;
6. Persoane care nu se află în stare de ebrietate sau nu sunt sub influenţa drogurilor (solvenţilor);
7. Familii fără copii minori.

Acte necesare:

1. Cerere de acordare-tip (descarcă aici);
2. Copii ale actelor de identitate (C.I./B.I./C.I.P sau alte acte de identificare);
3. Adeverinţe medicale, de la medicul de familie din care să rezulte că nu suferă de boli contagioase, de afecţiuni psihice, psihiatrice, sau de tulburări de comportament;
4. Analize RX pulmonar, VDRL.

SERVICII OFERITE

1. Oferirea de servicii de consiliere şi informare socială privind reluarea contactelor sociale, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă, suport pentru procurarea actelor de identitate, alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor, informare privind dreptrurile sociale. Serviciile sociale pot fi acordate pe o perioadă determinată în funcţie de situaţia de nevoie a beneficiarilor, de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 12 luni numai după reevaluarea situaţiei beneficiarului. După această perioadă beneficiarul mai poate beneficia de serviciile Centrului de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost, doar după o perioadă de 6 luni, exceptând cazurile în care beneficiarul ajunge din nou în situaţia de risc din motive independente de voinţa sa. Reevaluarea cazului se face trimestrial.

2. Servicii de consiliere psihologică privind optimizarea motivaţională, susţinere psihoemoţională, menţinerea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, diminuarea consumului de alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, promovarea inserţiei/reinserţiei familiale, reluarea contactelor sociale, elemente de consiliere/orientare vocaţională, alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor.

3. Igienizare personală, include oferirea posibilităţilor de efectuare a igienei personale.

Coordonator personal de specialitate: Lucian Isaicu
Audiențe: Miercuri: ora 13.00-15:00
Adresă: Str. Zizinului nr. 126 C
Telefon: +40 268 324.018, +40 368 469.995 int. 852, +40 368 465.415 int. 852, +40 368 464.081 int. 852

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content