Centrul de Zi de Informare și Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost se adresează persoanelor cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care, din motive singulare sau cumulate, de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare, de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit. z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.

Capacitatea centrului – 20 de locuri

Scopul serviciului social “Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost“ este de a furniza servicii sociale pe perioadă determinată, care cuprind activităţi de informare socială, consiliere psihologică şi consiliere socială persoanelor adulte fără adăpost, care au ultimul domiciliu în municipiul Braşov.

Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social “ Centrul de Zi de Informare şi
Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost ” sunt:

  • a) persoanele adulte fără adăpost care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă.
  • b) persoanele evacuate temporar din locuință în baza unui ordin de protecție provizoriu.

Condiţiile de admitere sunt următoarele:
Acte necesare:
cerere tip – original.
declaraţie-acord privind acordul prelucrării datelor personale de către furnizor – original.
– declarație pe propria răspundere că nu are în proprietate bunuri mobile și imobile.
– acte de identitate ( C.I./B.I./C.I.P, sau alte acte de identificare )– original.
– adeverinţe medicale, de la medicul de familie din care să rezulte, că este apt de colectivitate, că nu suferă de boli contagioase, de afecţiuni psihice, psihiatrice, sau de tulburări de comportament, avizate de medicul specialist – original.
– analize RX pulmonar, VDRL- original.

În situația în care persoana care solicită serviciile este beneficiar al Adăpostului de Noapte sau al Centrului Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost, se vor folosi actele necesare pentru admitere de la dosarele personale, în copie.

Criterii de eligibilitate
Pentru a putea beneficia de serviciile sociale acordate în “Centrul de Zi de Informare şi
Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost”, persoanele trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
– ultimul domiciliu în municipiul Braşov;
– trăiesc în stradă/ locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi/ se află în incapacitate de a
susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare/ se află în instituţii sau
penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi
nu au domiciliu ori reşedinţă, dar care au avut ultimul domiciliu în municipiul Brașov;
– nu necesită îngrijire medicală de specialitate;
– sunt independente și nu necesită ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții de zi cu
zi;

Principalele funcţii ale serviciului social “Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost“ sunt următoarele:

  • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

1) Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
– serviciile sociale se acordă în baza unui contract de servicii sociale. Contractul de furnizare
a serviciilor sociale se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire până la maxim 2 ani prin act adiţional. Prelungirea contractului se va face în urma reevaluării situaţiei psihosociale a beneficiarului de către specialiștii centrului, care justifică nevoia de furnizare a serviciilor sociale pentru perioada următoare;
– serviciile sociale pot fi acordate pe o perioadă maximă de 24 luni. După această perioadă, beneficiarul mai poate beneficia de serviciile Centrului de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost, doar după o perioadă de 6 luni, exceptând cazurile în care beneficiarul ajunge din nou în situaţia de risc din motive independente de voinţa sa.
– programul de funcţionare al centrului este de 8 ore pe zi, luni-vineri între orele 8.00-16.00.
2) Informare şi consiliere socială – privind drepturile sociale, promovarea inserţiei/reinserţiei familiale, reluarea contactelor sociale, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă, suport pentru procurarea actelor de identitate, alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;
3) Consiliere psihologică – privind optimizarea motivaţională, susţinerea psiho-emoţională, menţinerea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, diminuarea consumului de alcool, tutun, etc.
4) Servicii de igienizare personală prin punerea la dispoziția beneficiarilor a spațiilor igienico-sanitare și a materialelor necesare efectuării igienei personale. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele Centrului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.
5) Asistenţă medicală primară în limita competenţelor, asigura monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor, precum şi acordarea unor servicii medicale de îngrijire primară. Asistenţa medical este furnizată de personal reprezentat de asistenţi medicali/asistente medicale, ce pot fi acompaniaţi de infirmieri/infirmiere.

  • b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, cu respectarea procedurii de lucru, „Informarea potenţialilor beneficiari cu privire la serviciile sociale oferite în Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost “, parte integrantă din SCIM al Direcţiei de Asistență Socială Braşov.

1) Centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.
2) Centrul elaborează şi utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.
3) Centrul realizează informarea continuă a beneficiarilor asupra activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile.

  • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1) informare asupra drepturilor şi beneficiilor serviciilor sociale furnizate la nivel local;
2) informare şi prevenire asupra situaţiilor de risc social;
3) consiliere psihosocială privind drepturile sociale, promovarea inserţiei/reinserţiei familiale,
reluarea contactelor sociale;
4) asistenţă medicală primară în limita competenţelor.

  • d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1) elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2) elaborarea de proceduri specifice serviciului;
3) realizarea de evaluări/reevaluări periodice a serviciilor prestate;
4) elaborarea de proceduri specifice privind măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;

  • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale „ Centrului de Zi de Informare și Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost ” prin realizarea următoarelor activități:

1) Aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului, pe baza unui set de indicatori, elaborați conform prevederilor legale.
2) Evaluarea resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate.
3) Respectarea prevederilor legale privind administrarea şi gestionarea resurselor materiale şi Financiare.

Material informativ (descarcă aici)

Programul de funcţionare al centrului este de 8 ore pe zi, de luni până vineri, între orele: 8.00-16.00.

Șef centru: Tișcă Silvia  
Program audiențe: Vineri, 12:00 – 14:00
Adresă: Str. Panselelor, nr. 23, Brașov
Telefon: +40 368 469.995, +40 368 465.415, +40 368 464.081, int. 853; 0751193660
E-mail: dasbv@dasbv.ro

 

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content