Centrul Rezidențial se adresează persoanelor singure ori familiilor fără copii minori, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care, din motive singulare sau cumulate, de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se aflã în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit.z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul serviciului social „Centrul Rezidenţial pentru Persoane Fără Adăpost” este de a furniza servicii sociale care cuprind, activităţi de găzduire pe perioadă determinată și informare/consiliere socială, persoanelor adulte fără adăpost, care au ultimul domiciliu în municipiul Braşov.

Criterii de eligibilitate:
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Rezidenţial pentru Persoane Fără Adăpost ” pot fi:

 • persoanele adulte fără adăpost cu ultimul domiciliu în Municipiul Brașov care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă;
 • persoanele evacuate temporar din locuință în baza unui ordin de protecție provizoriu.
 • persoanele care realizează venituri nete în valoare de maxim 13 ori venitul minim garantat sau sunt beneficiare de venitul minim garantat;

Persoanele, care solicită serviciile, trebuie să facă dovada că nu sunt diagnosticate cu afecţiuni psihice – psihiatrice şi nu au un comportament agresiv/violent, fizic sau verbal, evident.

Acte necesare:

 • Cerere tip;
 • Declaraţie-acord privind acordul prelucrării datelor personale de către furnizor – original.
 • Declarație pe propria răspundere că nu are venituri mai mari decât cele din criteriile de eligibilitate și că nu are în proprietate bunuri mobile și imobile;
 • Acte de identitate ( C.I./B.I./C.I.P, sau alte acte de identificare);
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt de colectivitate, că nu suferă de boli contagioase, de afecţiuni psihice, psihiatrice sau de tulburări de comportament, avizate de medicul specialist;
 • Analize RX pulmonar, VDRL;
 • Contract/adeverinţă de venit de la angajator.

Servicii oferite:
1)   Centrul Rezidenţial pentru Persoane Fără Adăpost dispune de 30 de locuri de găzduire (din care 9 locuri pentru femei şi 21 de locuri pentru bărbaţi)

 • Găzduire pe perioadă determinată – în limita unei capacităţi maxime de cazare de 30 de locuri.
 • perioada de şedere este determinată, de până la maxim 2 ani, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestora.
 • serviciile sociale se acordă în baza unui contract de furnizare a serviciilor sociale.

Contractul de furnizare a serviciilor sociale se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire până la maxim 1 an, prin act adiţional. Prelungirea contractului se va face în urma reevaluării situaţiei psihosociale a beneficiarului de către specialiștii centrului și numai dacă se justifică nevoia de furnizare a serviciilor sociale pentru perioada următoare.
a.) în situația beneficiarilor de venit minim garantat, după depășirea perioadei de 1 an, contractul se poate prelungi doar dacă beneficiarul își rezolvă propria situație socială prin obținerea unei surse de venit stabile (salariu, pensie limită de vârstă, pensie de boală, indemnizație de handicap etc.).
b.) în situația persoanelor evacuate temporar din locuință în baza unui ordin de protecție,  contractul de furnizare servicii sociale se încheie pentru o perioadă determinată, în funcție de perioada prevăzută în ordinul de protecție, precum și în funcție de situația socio-economică a acestuia. Costul serviciilor precum și contribuția  acestor persoane  pentru serviciile sociale acordate se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local.
2)   Informare şi consiliere socială – privind drepturile sociale
3)   Consiliere psihologicăprivind optimizarea motivaţională, susţinerea psiho-emoţională, menţinerea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, diminuarea consumului de alcool, tutun etc.;

Stabilirea costului serviciilor şi contribuţiei beneficiarului:
– costul serviciilor, precum și contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale acordate, se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate. Plata contribuţiei se va face până în data de 28 a lunii, aferentă lunii următoare. Prin exceptie, pentru beneficiarii care se angajează și primesc salariul în luna următoare, pentru prima lună de găzduire, contribuţia se va achita până în data de 28 a lunii următoare.

Șef centru: ____________________________
Program audiențe: Miercuri 11:00-12:00 și Joi 12:00-13:00
Adresă: Str. Panselelor, nr. 23, Brașov
Telefon:  +40 368 469.995, +40 368 465.415, +40 368 464.081, int. 853; 0751193660
E-mail: dasbv@dasbv.ro

 

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content