Centrul Rezidențial se adresează persoanelor singure ori familii fără copii minori, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, care din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare, se aflã în instituţii sau penitenciare de unde urmeazã ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă, potrivit prevederilor art.6, lit.z, din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții de eligibilitate:

1. Persoane adulte, cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov;
2. Persoane tinere cu vârsta până la 26 ani, care provin din Centrele de plasament de pe raza judeţului Braşov, dacă au adeverinţă doveditoare eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov;
3. Persoane care realizează venituri nete în valoare de minim de 3 ori venitul minim garantat şi maxim de 10 ori venitul minim garantat;
4. Persoane care se află în incapacitatea de a susţine o locuinţă în regim de închiriere şi care fac dovada acestui fapt;
5. Persoane care nu au înstrăinat în ultimul an locuinţă sau alte proprietăţi şi terenuri;
6. Persoane care nu sunt diagnosticate cu afecţiuni psihice – psihiatrice şi care nu au un comportament agresiv/violent, fizic sau verbal, evident;
7. Persoane externate din spitale care nu necesită îngrijire medicală de specialitate;
8. Persoane care nu se află în stare de ebrietate sau sunt sub influenţa drogurilor (solvenţilor);
9. Familii fără copii minori.

Acte necesare:

 1. Cerere-tip
 2. Declaraţie-acord privind acordul prelucrării datelor personale de către furnizor – original.
 3. Declarație pe propria răspundere că nu are venituri și are în proprietate bunuri mobile și imobile.
 4. Acte de identitate ( C.I./B.I./C.I.P, sau alte acte de identificare) – copie.
 5.  Adeverinţe medicale, de la medicul de familie din care să rezulte, că este apt de colectivitate, că nu suferă de boli contagioase, de afecţiuni psihice, psihiatrice, sau de tulburări de comportament, avizate de medicul specialist
 6. Analize RX pulmonar,VDRL- original.
 7. Contract/adeverinţă de venit de la angajator – copie/original.

 SERVICII OFERITE

1. Găzduire pe perioadă determinată

 • în limita unei capacităţi maxime de cazare de 30 de locuri (din care 9 locuri pentru femei şi 21 de locuri pentru bărbaţi) în următoarele situaţii:
  • Perioada de şedere este determinată, de până la maxim 2 ani, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestora. Contractul de furnizare a serviciilor sociale se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire cu încă 1 an prin act adiţional. Prelungirea contractului se va face în urma reevaluării situaţiei sociale a beneficiarului;
  • Se asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazare într-un dormitor cu 3 paturi. Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor. Se asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare. Centrul deţine spaţii comune suficiente şi adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice. Centrul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionale.

2. Informare şi consiliere socială – privind drepturile sociale, promovarea inserţiei/reinserţiei familiale, reluarea contactelor sociale, elemente de consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă, suport pentru procurarea actelor de identitate (dacă este cazul), alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor.

3. Consiliere psihologică – privind optimizarea motivaţională, susţinere psiho-emoţională, menţinerea unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, diminuarea consumului de alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile etc..

4. Asistenţă medicală primară – are ca obiective principale: depistarea activă a unor boli; supravegherea administrării tratamentului medicamentos, dacă este cazul, controlul şi supravegherea bunei realizări a activităţilor de igienă în camere, grupuri sanitare, etc.. Facilitarea accesului la servicii medicale.

Coordonator personal de specialitate: Lucian Isaicu
Audiențe: Miercuri: ora 13.00-15:00
Adresă: Str. Zizinului nr. 126 C
Telefon: +40 268 324.018, +40 368 469.995 int. 852, +40 368 465.415 int. 852, +40 368 464.081 int. 852

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content