Tichete sociale “Dar din suflet pentru seniori”

Legislaţie
HCL nr.102/2023, republicată,  de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru persoanele vârstnice, care au împlinit vârsta legală standard de pensionare şi care au domiciliul stabil în municipiul Braşov.
Tichetele sociale ,,Dar din suflet pentru seniori” se acordă pe suport electronic (carduri), cu valoarea totală de 200 de lei şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Perioada de desfășurare a campaniei de distribuire a tichetelor sociale  ,,Dar din suflet pentru seniori” cu ocazia sărbătorilor Pascale: 25.03.2024-30.04.2024, inclusiv.

Condiții de acordare

Pentru a beneficia de proiectul “Dar din suflet pentru seniori” trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • Solicitantul/solicitanta a împlinit vârsta legală de pensionare: de 63 ani, femeile, și respectiv, 65 de ani, bărbații. Se consideră că îndeplinesc această condiție și persoanele care împlinesc vârsta legală de pensionare în anul calendaristic al campaniei, în cadrul căreia se solicită ajutor;
  • Solicitantul/solicitanta are domiciliul stabil în Municipiul Brașov;
  • Solicitantul/solicitanta este pensionar al sistemului public de pensii;
  • Pensia lunară din sistemul public de pensii a solicitantului este de până la 2000 lei, inclusiv;
  • Solicitantul/solicitanta nu are datorii față de bugetul local.

Actele necesare solicitării și stabilirii dreptului

În situația în care solicitantul/solicitanta a beneficiat de tichete în anul 2023, nu se impune depunerea unei noi cereri, ci doar prezența fizică, cu actul de identitate (original) și cuponul de pensie din luna solicitării ajutorului sau din luna anterioară.

În situația în care persoanele vârstnice sunt nedeplasabile, cererea poate fi depusă și de altă persoană, împuternicită de solicitant, împreună cu documentele medicale, care atestă incapacitatea solicitantului de a se deplasa.

Ridicarea tichetelor pentru persoanele vârstnice nedeplasabile, care au beneficiat si în anul 2023, se realizează prezentând actul de identitate în original, atât al beneficiarului, cât și al împuternicitului, cu cuponul de  pensie din luna solicitării ajutorului sau din luna anterioară, cu împuternicire olografă, din partea persoanei nedeplasabile (doar în situația în care cea anterioară era valabilă pentru o singură campanie) și cu documente medicale, din care să reiasă incapacitatea solicitantului de a se deplasa (doar în situația în care nu au fost depuse la ridicările anterioare).

Pentru eficientizarea timpului de așteptare, recomandăm programarea online, accesând link-ul: https://dasbrasov.programero.ro/

Precizare

Prin excepție, până la reglementarea cadrului legal, sprijinul financiar din cadrul programului “Dar din suflet pentru seniori” se acordă sub formă de tichete sociale în valoare de 200 lei (10 bonuri*20 lei bucata), și pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.

 

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content