TRUSOU NOU NĂSCUT

(1) Pentru a beneficia de tichete valorice pentru trusou nou-născut trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) Cel puțin unul dintre părinți/părintele singur să aibă cetățenie română și domiciliul stabil pe raza Municipiului Brașov de cel puțin 1 an înainte de data nașterii copilului;

b) Nașterea copilului este înregistrată la o maternitate din cadrul unităților sanitare, publice sau private, cu paturi de pe raza Municipiul Brașov;

b¹) prin excepție de la prevederile literei b) nașterea copilului poate fi atestată de medicul de familie al unuia dintre părinții copilului sau de un alt medic care își desfășoară activitatea pe raza administrativ teritorială unde a avut loc nașterea, printr-un certificat constatator, cu condiția ca nașterea să fi avut loc în municipiul Brașov;

b²) prin excepţie de la prevederile literei b) naşterea poate avea loc în cadrul unei alte maternităţi, publice sau private, din afara municipiului Braşov, în condiţiile în care recomandarea nașterii sau transferul a avut loc ca urmare a solicitării cadrului medical;

c) Să fi depus cerere pentru acordarea tichetelor pentru trusou în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data nașterii copilului;

d) Părinții/părintele singur nu au/are datorii față de bugetul local.

e) Să nu se încadreze, să nu fi solicitat sau să nu fi obținut tichete valorice în baza art. 3 din OUG nr. 113/2022, respectiv:

1. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

4. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

5. mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

6. mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
7. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

CE ACTE SUNT NECESARE?

  • Cerere de acordare trusou nou născut și informare prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă aici);
  • Actul de identitate al solicitantului (copie și originalul pentru verificarea conformității);
  • Actul de identitate al celuilalt părinte (copie și originalul pentru verificarea conformității);
  • Certificatul de naștere a copilului al copilului (copie și originalul pentru verificarea conformității);
  • Bilet de ieșire din spital sau certificat constatator al născutului viu (copie și originalul pentru verificarea conformității);
  • Documentul medical prin care se atestă recomandarea nașterii sau transferul către altă maternitate eliberat de medicul specialist (copie)
  • Altele, după caz.

UNDE ȘI CUM SE POT DEPUNE ACTELE?

TRANSMITEREA CERERILOR ȘI A DOCUMENTELOR DOVEDITOARE SE POATE FACE ÎN FORMAT ELECTRONIC PE EMAIL dasbv@dasbv.ro.

  • Pentru consiliere/informare, apelați 0751193657

CE CONȚINE TRUSOUL PENTRU NOU-NĂSCUT? 

15 TICHETE X 100 LEI, în cuantum total de 1500 lei pentru fiecare nou-născut.

Tichetele vor putea fi folosite numai pentru cumpărarea/achiziționarea de:
– alimente și produse/aparatură destinate administrării alimentației copilului;
– scutece și îmbrăcăminte destinată copilului;
– produse de cosmetică și igienă specifice vârstei copilului;
– aparatură destinată monitorizării stării de sănătate a copilului.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content