1.Ce este venitul minim de incluziune (VMI)?

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața.

VMI este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

A) Ajutor  pentru incluziune

B) Ajutor pentru familiile cu copii

2. Acordare Venit Minim de Incluziune:

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE A VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE CONFORM LEGII NR.196/2016:

– Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim

– Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net  ajustat este de 346 lei, respectiv până la 504 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani

–  Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al  venitului net  ajustat este de 879 lei/membru familie

– Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune si să furnizați documentele justificative

3. Cine poate solicita VMI?

VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

a) Persoanele singure sunt definite ca:

-persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiesc singure și nu se află în întreținerea părinților

– persoane cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitatea e exercițiu

– persoana cu vârstă de peste 18 ani care locuiește împreună cu părinții săi sau cu alte persoane singure ori familii și care obține sau nu venituri din salarii/alte activități

– fiecare soț, în cazul soților despărțiți în fapt cu domicilii diferite, dacă această situație este dovedită prin verificarea pe teren

– persoane cu vârstă de cel puțin 65 ani necăsătorite, divorțate ori văduve, care trăiesc în locuințele lor de domiciliu sau de reședință sau sunt găzduite, pe perioadă nedeterminată, într-un serviciu social cu cazare

b) Familia este definită ca:

– soț și soție, căsătoriți în condițiile legii, care locuiesc împreună

– soț și soție cu copii lor necăsătoriți, aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 ani pentru cei care urmează o formă de învățământ-cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reședința comună înscrisă în actele de identitate și care locuiesc împreună

– bărbatul și femeia necăsătoriți care trăiesc și locuiesc împreună, dacă această situație se confirmă la verificarea pe teren

– bărbatul și femeia necăsătoriți care trăiesc și locuiesc împreună, cu copii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 ani pentru cei care urmează o formă de învățământ-cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situație se confirmă la verificarea pe teren

– părintele/părinții care locuiește/locuiesc cu copii lui/lor necăsătoriți aflați în întreținere, cu vârsta de peste 18 ani și care au certificat ca persoană încadrată în grad de handicap/ dizabilitate accentuat/ă sau grav/ă

4. Acte necesare

IMPORTANT!!!!!!

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 01 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024!!!!!

Ghid informativ cu privire venitul minim de incluziune (VMI)

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content