Legislație
Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
H.C.L. nr. 863/2008 privind organizarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc , republicată;
H.C.L. nr. 614/2019 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Astra”, republicată.

 Descrierea activității
Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc „Astra” (cod serviciu social 8891CZ-C-II) oferă servicii GRATUITE pentru protecția copilului, cu misiunea de a preveni abandonul şi instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

 Beneficiari
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Astra” sunt:

a) copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor;
b) copii orfani/copii separați de părinți, care au reprezentant legal.
c) copiilor de vârstă școlară, elevi în clasele primare precum și familiilor acestora;
d) copii care au domiciliul în municipiul Brașov;

Servicii sociale oferite

 • asigurarea accesului beneficiarilor la educaţie informală şi nonformală şi activităţi de supraveghere şi suport în procesul de învăţare care să contribuie la dezvoltarea personală şi pregătirea acestuia pentru viaţa independentă;
 • asigurarea de oportunităţi multiple de recreere şi socializare care să contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a beneficiarilor, cultivarea talentelor acestora şi spiritului de iniţiativă;
 • asigurarea informării populaţiei privind necesitatea de a solicita şi primi servicii de suport adecvate în caz de nevoie;
 • oferirea unor servicii de consiliere adresate beneficiarilor, destinate prevenirii şi soluţionării situaţiilor de dificultate în care se află. Serviciile de consiliere acordate în centrele de zi privesc, de regulă; consiliere socială şi psiho-socială, consiliere privind orientarea şcolară şi prevenirea abandonului şcolar, consiliere privind orientarea vocaţională/profesională, consiliere privind identificarea și prevenirea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare, consiliere pentru promovarea vieţii de familie şi menţinerea relaţiilor armonioase dintre părinţi şi copii;
 • promovarea şi facilitarea integrării/reintegrării beneficiarilor în familie şi în societate.
 • organizarea unor programe de educare a părinţilor, denumite „Școala pentru părinţi”;
 • asigurarea alimentației copiilor prin oferirea unei mese principale.

 

*Programul de lucru cu copiii de desfăşoară după orele de şcoală în intervalul 12:00- 16:00, iar în vacanţă în intervalul 10:00-14:00.

 

Criterii de admitere/eligibilitate (conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCL nr. 451/2021):

 • copii cu părinții plecați la muncă în străinătate;
 • copii şi părinţi cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor; copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie; copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
 • copii care trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi educaţie care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate, generând riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial (familie monoparentală, consum de alcool al unuia sau ambilor părinţi, violenţă în familie, neglijarea copilului, lipsa de implicare în rutina zilnică a copilului,), iar părinții necesită competențe/deprinderi de îngrijire corespunzătoare a copiilor;
 • copii aflaţi în situaţie de risc de abandon, abuz, neglijare şi exploatare şi familiile acestora;
 • copii care manifestă comportamente deviante, cu absenteism şcolar şi risc de abandon şcolar;
 • copii care provin din familii cu probleme socio-economice (venituri insuficiente, șomeri, locuință improprie, nivel de trai scăzut, limitarea de către minor a accesului la muncă al părinților);
 • părinți/reprezentați legali/persoane care au în îngrijire copilul care constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională.

Documente necesare pentru admitere

 • Cerere-tip de înscriere (descarcă aici)
 • Certificatul de naștere al copilului ;
 • Declaraţie-acord privind acordul prelucrării datelor personale de către furnizor;
 • Acte de identitate și dovada domiciliului în municipiul Brașov (C.I./B.I./C.I.P, și alte acte de identificare, contract de comodat/închiriere, C.I cu viză de flotant, adeverință de la asociația de proprietari, declarație pe propria răspundere etc);
 • Certificatul de naștere al copilului;
 • Adeverinţe medicale, de la medicul de familie din care să rezulte, că este apt de colectivitate, că nu suferă de boli contagioase, de afecţiuni psihice, psihiatrice, sau de tulburări de comportament.

Coordonator personal de specialitate: Liliana Balazs
Audiențe: Marți: ora 10:00-12:00
Adresă: Str. Venus Nr. 1
Telefon:  +40 368 453.080, +40 368 469.995 int. 865, +40 368 465.415 int. 865, +40 368 464.081 int. 865;
E-maildasbv@dasbv.ro
Program de lucru cu publicul: Luni-Vineri: 08.30-16.30
Program de vizită: Marți 09:00 – 16:00

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content