Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”

Legislație
Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
HCL nr. 863/2008 privind Organizarea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc.

Descrierea activității
Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” de zi oferă servicii GRATUITE pentru protecția copilului, cu misiunea de a preveni abandonul şi instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Beneficiari
Serviciile oferite se adresează copiilor de vârstă școlară, elevi în clasele primare precum și familiilor acestora, care se află în situații de dificultate.

Servicii sociale oferite
• consiliere și sprijin pentru copii şi părinți;
• activități recreative şi de socializare;
• activități educaţionale;
• masa de prânz.

*Programul de lucru cu copiii de desfăşoară după orele de şcoală în intervalul 12:00- 16:00 , iar în vacanţă în intervalul 09:00-13:00.
Criterii de admitere/eligibilitate (conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCL nr 682/2015):

• copii cu parinții plecați la munca în străinătate;
• copii şi părinţi cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor; copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie; copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
• copii care trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică modele de îngrijire şi educaţie care nu corespund sau sunt în contradicţie cu modelele general acceptate în comunitate, generând riscuri de separare a copiilor de mediul lor familial (inclusiv consum de alcool al unuia sau ambilor părinţi, violenţă în familie etc.
• copii aflaţi în situaţie de risc de abandon, abuz, neglijare şi exploatare şi familiile acestora;
• copii care manifestă comportamente deviante, cu absenteism şcolar şi risc de abandon şcolar;
• părinți/reprezentați legali/persoane care au în îngrijire copilul și necesită competențe/deprinderi de îngrijire corespunzătoare a copiilor;
• părinți/reprezentați legali/persoane care au în îngrijire copilul care constată existența/apariția unor probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea normală/armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, profesională.

Documente necesare pentru admitere
• 1 dosar de carton cu șină;
• Cerere-tip de înscriere (descarcă aici)
• Certificatul de naștere al copilului (copie);
• Actul de identitate a părintelui/reprezentantului legal (copie).

Adresă: Str. Venus Nr. 1
Telefon: +40 727 384.967, +40 368 453.080,  +40 368 469.995 int. 865, +40 368 465.415 int. 865, +40 368 464.081 int. 865;
E-mail: dasbv@dasbv.ro
Program de lucru cu publicul: Luni-Vineri: 08.30-16.30
Program de vizită: Marți 09:00 – 16:00