Documente necesare pentru orientarea școlară și profesională

Conform prevederilor art. 45, alin. (1) din Ordinul 1985/2016, pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională, părinţii/reprezentantul legal depun/depune la sediul CJRAE, la secretarul COSP, cel puţin următoarele documente lizibile:
a) cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare şcolară şi profesională (descarcă aici);
b) copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;
c) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
e) ancheta socială (efectuată de Direcția de Asistență Socială Brașov);
f) fişă medicală sintetică (descarcă aici);
g) certificatul medical tip A5;
h) fişă de evaluare psihologică (descarcă aici);
i) fişă psihopedagogică (descarcă aici);
j) copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
k) copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare.

În vederea obținerii anchetei sociale necesare completării documentației pentru orientarea școlară și profesională, părintele/reprezentantul legal al copilului se va adresa Direcției de Asistență Socială Brașov printr-o cerere-tip (descarcă aici), la care va anexa o copie a actului de identitate. În vederea efectuării anchetei sociale, se realizează o vizită la domiciliul copilului, context în care familia acestuia este informată cu privire la prevederile art. 20 din Ordinul 1985/2016, după cum urmează:
a) asigură informarea detaliată a părinţilor/reprezentantului legal cu privire la aspectele prevăzute la art. 18;
b) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal, care optează pentru încadrarea copilului în grad de handicap, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul DGASPC, împreună cu restul actelor necesare;
c) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal care optează pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul CJRAE/CMBRAE împreună cu restul actelor necesare.
Ancheta socială va fi înmânată în original părintelui/reprezentantului legal al copilului, în baza unei adrese de înaintare.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content