Documente necesare pentru planificarea serviciilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu nevoi speciale

Conform prevederilor art. 44, alin. (1) din Ordinul 1985/2016, pentru obţinerea accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părinţii/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC cel puţin următoarele documente lizibile:
a) cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap (descarcă aici);
b) certificatul de naştere al copilului sau a actului de identitate;
c) actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
d) documentul prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
e) ancheta socială (efectuată de Direcția de Asistență Socială Brașov);
f) fișă medicală sintetică (descarcă aici);
g) certificatul medical tip A5;
h) copii ale documentelor medicale adiţionale;
i) fişă de evaluare psihologică (descarcă aici), atunci când este cazul (care poate fi descărcată de aici);
j) fisă psihopedagogică (descarcă aici);
k) certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
l) certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, atunci când este cazul.

În vederea obținerii anchetei sociale necesare completării documentației pentru obţinerea accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părintele/reprezentantul legal al copilului se va adresa Direcției de Asistență Socială Brașov printr-o cerere-tip (descarcă aici), la care va anexa o copie a actului de identitate. În vederea efectuării anchetei sociale, se realizează o vizită la domiciliul copilului, context în care familia acestuia este informată cu privire la prevederile art. 20 din Ordinul 1985/2016, după cum urmează:
a) asigură informarea detaliată a părinţilor/reprezentantului legal cu privire la aspectele prevăzute la art. 18;
b) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal, care optează pentru încadrarea copilului în grad de handicap, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul DGASPC, împreună cu restul actelor necesare;
c) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal care optează pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul CJRAE/CMBRAE împreună cu restul actelor necesare.
Ancheta socială va fi înmânată în original părintelui/reprezentantului legal al copilului, în baza unei adrese de înaintare.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content