Documente necesare pentru planificarea serviciilor de abilitare-reabilitare a copiilor cu nevoi speciale

Conform prevederilor art. 44, alin. (1) din Ordinul 1985/2016, pentru obţinerea accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părinţii/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC cel puţin următoarele documente lizibile:
a) cerere-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap (descarcă aici);
b) copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;
c) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
d) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
e) ancheta socială (efectuată de Direcția de Asistență Socială Brașov);
f) fișă medicală sintetică (descarcă aici);
g) certificatul medical tip A5;
h) copii ale documentelor medicale adiţionale;
i) fişă de evaluare psihologică (descarcă aici), atunci când este cazul (care poate fi descărcată de aici);
j) fisă psihopedagogică (descarcă aici);
k) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
l) copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, atunci când este cazul.

În vederea obținerii anchetei sociale necesare completării documentației pentru obţinerea accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părintele/reprezentantul legal al copilului se va adresa Direcției de Asistență Socială Brașov printr-o cerere-tip (descarcă aici), la care va anexa o copie a actului de identitate. În vederea efectuării anchetei sociale, se realizează o vizită la domiciliul copilului, context în care familia acestuia este informată cu privire la prevederile art. 20 din Ordinul 1985/2016, după cum urmează:
a) asigură informarea detaliată a părinţilor/reprezentantului legal cu privire la aspectele prevăzute la art. 18;
b) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal, care optează pentru încadrarea copilului în grad de handicap, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul DGASPC, împreună cu restul actelor necesare;
c) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal care optează pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul CJRAE/CMBRAE împreună cu restul actelor necesare.
Ancheta socială va fi înmânată în original părintelui/reprezentantului legal al copilului, în baza unei adrese de înaintare.

În perioada în care este instituită starea de urgență la nivel național, ancheta socială nu se mai efectuează la domiciliu, urmând ca solicitantul să completeze o declarație pe proprie răspundere ce poate fi descărcată de aici.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content