Scopul Centrului de asistență destinat agresorilor (cod serviciu 8899CZ-VD-III) este de a oferi servicii complexe pentru agresori pentru a corecta comportamentele violente și pentru a sprijini reabilitarea, reinserția și integrarea socială a acestora. Centrul are ca obiect de activitate furnizarea și facilitarea accesului la servicii sociale destinate agresorilor familiali.  Serviciile sociale acordate în cadrul centrului sunt gratuite.

Cadrul legal: Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenței domestice – Anexa 6.

Capacitatea centrului: 10 beneficiari

Activități/servicii furnizate în cadrul centrului:
– activități de informare și de consiliere socială;
– consiliere psihologică, servicii/programe de grup/individuale de educație şi consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de control asupra membrilor familiei; pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, rezolvare de probleme, comunicare non-violentă;
– suport pentru reconversie profesională, facilitarea accesului pe piața muncii;
– desfășurarea/asigurarea accesului la servicii educaționale (educaţie parentală, educaţie pentru sănătate, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reintegrare şcolară, cursuri de calificare ş.a.)
– asigurarea sau facilitarea accesului la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti, furnizarea de servicii/programe de consiliere și mediere familială.

Criterii de eligibilitate: beneficiarii Centrului de asistență destinat agresorilor sunt agresorii adulți și agresorii.

Acte necesare:
– Cerere – formular tipizat;
– Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – formular tipizat;
– Act de identitate;
– Orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării.

Furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului se face gratuit, pe baza unui contract de furnizare servicii sociale încheiat între beneficiar și Direcția de Asistență Socială Brașov.

Material informativ (descarcă aici) 

Coordonator personal de specialitate: Pășcuț Alina Mihaela
Program: Marți și Joi 08:00-16:00
Adresă: str. Panselelor, nr. 23, Brașov
Mijloc de transport: RATBV Linia 52, 53.
Telefon:  0746.217987; 0368.469995 int. 891 E-mail: dasbv@dasbv.ro

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content