1. Criterii de eligibilitate

Direcția de Asistență Socială Brașov realizează evaluarea inițială pentru persoanele care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Să aibă vârsta legală de pensionare;
 • Să aibă domiciliul în municipiul Brașov;
 • Nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • Nu se pot gospodari singure sau necesită îngrijire specializată;
 • Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

2. Evaluarea inițială a Direcției de Asistență Socială Brașov demarează în momentul în care există actele necesare:

 • Cerere tip, completată de persoana vârstnică;
 • Cerere tip, completată de reprezentantul persoanei vârstnice/membru de familie/altă persoană, după caz;
 • Declarație-acord pentru prelucrarea de date cu caracter personal;
 • Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor;
 • Buletin identitate (în copie);
 • Cupon pensie (în copie);
 • Declarație privind componența familiei persoanei vârstnice;
 • Recomandări şi/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist (în copie);
 • Adeverință medicală/certificat medical (în copie);
 • Planul de externare şi de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, dacă potențialul beneficiar este internat la data prezentei solicitări (în copie).

3. Procedură privind acordarea dreptului la servicii sociale pentru beneficiarii care se adresează Direcției de Asistență Socială Brașov

Depunerea cererii:

 • Cererea tip, completată de către potențialul beneficiar sau de către reprezentantul acestuia/membru de familie/altă persoană, după caz, în situația persoanei vârstnice nedeplasabile sau fără discernământ, se va depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, situat în Str. Panselelor, nr. 23. Cererile vor fi preluate de personalul Serviciului Asistență Socială Brașov;
 • Cererea tip va fi însoțită de documentele stipulate la punctul 2;
 • O echipă compusă din doi asistenți sociali se va deplasa la domiciliul solicitantului/potențialului beneficiar în vederea evaluării inițiale;
 • După evaluarea inițială, asistenții sociali din cadrul Serviciului Asistență Socială vor elabora un plan de intervenție și vor redacta un referat pe care îl vor înainta directorului general spre aprobare;
 • Directorul general al Direcției de Asistență Socială Brașov va emite o Decizie privind acordarea/respingerea dreptului la servicii sociale;
 • Pe baza unui proces-verbal de predare-primire, decizia se va înmâna beneficiarului sau, după caz, reprezentantului legal/membrilor de familie, însoțită de planul de intervenție, în original, o copie după ancheta socială, lista furnizorilor de servicii sociale situate în municipiul și județul Brașov, în original;
 • Din lista pusă la dispoziție, beneficiarul va alege furnizorul de servicii sociale pe care îl și contactează.

4. Procedură privind acordarea dreptului la servicii sociale pentru beneficiarii care se adresează furnizorilor de servicii sociale privați

Depunerea cererii:

 • Potențialul beneficiar/reprezentantul acestuia/membrul de familie/altă persoană se adresează direct furnizorului de servicii sociale, completează o cerere tip și anexează documentele stipulate în cerere;
 • Furnizorul de servicii sociale preia cererea pe care, împreună cu documentele anexate, o transmite, prin e-mail pe adresa dasbv@dasbv.ro, la Direcția de Asistență Socială Brașov;
 • Serviciul Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov efectuează evaluarea inițială conform procedurii descrise la punctul 2;
 • Furnizorul de servicii sociale încheie cu beneficiarul un contract de furnizare de servicii sociale și transmite o copie a acestuia Direcției de Asistență Socială Brașov.

Acte necesare pentru depunerea dosarului:

Șef serviciu: Bayer Daniela-Sorina
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, etaj  2, camera 2
Telefon: +40 770 736.790, +40 368 469.995 int. 877/887,  +40 368 465.415 int. 877/887, +40 368 464.081 int. 877/887.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content