Direcția de Asistență Socială Brașov realizează evaluarea inițială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Brașov.

 1. Criterii de eligibilitate în vederea acordării dreptului la servicii sociale
 • Să aibă vârsta legală de pensionare;
 • Să aibă domiciliul în municipiul Brașov;
 • Nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • Nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • Nu se poate gospodari singură sau necesită îngrijire specializată;
 • Se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
 1. Actele necesare:
 • Cerere tip, completată de persoana vârstnică;
 • Cerere tip, completată de reprezentantul persoanei vârstnice/membru de familie/altă persoană, după caz;
 • Informare privind prelucrarea de date cu caracter personal;
 • Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor;
 • Act de identitate;
 • Cupon pensie;
 • Declarație privind componența familiei persoanei vârstnice;
 • Recomandări și/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist/Adeverință medicală/certificat medical/Planul de externare și de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, dacă potențialul beneficiar este internat la data prezentei solicitări.
 1. Acordarea dreptului la servicii sociale, persoanelor vârstnice care se adresează Direcției de Asistență Socială Brașov

Etapele acordării:

 • Se completează cererea tip de către potențialul beneficiar persoană vârstnică. În situația persoanei vârstnice nedeplasabile sau fără discernământ cerere se completează de către reprezentantul acestuia/membru de familie/altă persoană, după caz. Cererea se va depune fie la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, situat în Str. Panselelor nr. 23 sau în format electronic la adresa dasbv@dasbv.ro.
 • Cererile vor fi preluate de personalul Serviciului Asistență Socială și vor fi înregistrate în ecosistemul digital;
 • Cererea tip va fi însoțită de documentele stipulate la punctul 2;
 • O echipă compusă din doi specialiști se va deplasa la domiciliul solicitantului/potențialului beneficiar în vederea evaluării inițiale;
 • După realizarea evaluării inițiale, în funcție de rezultatul acesteia, asistentul social din cadrul Serviciului Asistență Socială va elabora propunerea privind acordarea/respingerea dreptului la servicii sociale, pe care o va înainta Directorului General.
 • Directorul General al Direcției de Asistență Socială Brașov va emite o Decizie privind acordarea/respingerea dreptului la servicii sociale;
 • Pe baza unui proces-verbal de predare-primire, decizia se va înmâna beneficiarului sau, după caz, reprezentantului legal/membrilor de familie, însoțită de planul de intervenție, în original, o copie după ancheta socială, lista furnizorilor de servicii sociale situate în municipiul și județul Brașov, în original;
 • Din lista pusă la dispoziție, beneficiarul va alege furnizorul de servicii sociale pe care îl va contacta.

Formulare

Șef serviciu: Bayer Daniela-Sorina
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, etaj  2, camera 2
Telefon: +40 770 736.790, +40 368 469.995 int. 877/887,  +40 368 465.415 int. 877/887, +40 368 464.081 int. 877/887.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content