Compartimentul Audit Public Intern

Are rolul de a acorda consultanță şi asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanță, contribuind la obținerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora.
Compartimentul de Audit Public Intern, asistă conducerea instituției și structurile auditate din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov în realizarea obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența şi eficacitatea activităților şi operațiunilor instituției.

Adresă: Str. Panselelor nr. 23, et. II, cam. 19
Telefon: +40 368 469.995 int. 824, +40 368 465.415 int. 824, +40 368 464.081 int. 824