27.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 18.10.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de  inspector de specialitate I la Serviciul Juridic, Relații cu publicul, Managementul Documentelor, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  16.10.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie vacant de MEDIC SPECIALIST medicină generală/medicină de familie, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform art. 66 din HG. 1366/2022 organizează în data de 02.10.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar, în afara organigramei, pe perioada derulării proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, organizează în data de  19.10.2023 un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent clasa III, grad superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, În baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art.618 alin.(3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 04.10.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de inspector de specialitate I la Serviciul Administrativ, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2023 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  29.09.2023    concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, de  inspector de specialitate SI  la Compartimentul Prevenire Situații de Urgență, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.09.2023  –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  29.09.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie vacant de asistent medical PL principal, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.09.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a  2 funcţii publice vacante de inspector superior la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.09.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Resurse Umane: un post de consilier clasa I grad profesional superior și un post de inspector clasa I grad profesional superior.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2023 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 25.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2023 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

ERATĂ la Anunțul  nr. 95395/31.08.2023 privind concursul de angajare pe posturi contractuale din data de 22.09.2023 (descarcă aici)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  11.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 30.08.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  01.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant: inspector de specialitate I la Serviciul Juridic, Relații cu publicul, Managementul Documentelor, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.2023 –  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 2 funcţii publice vacante de inspector superior la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior  la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea  postului contractual de execuție vacant de medic specialist medicină generală /medicină de familie și a postului contractual de execuție de asistent medical Pl principal la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2023 – Direcția de Asistență Socială Brașov, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 2 funcţii publice  de execuție vacante de consilier achiziții publice, grad profesional superior, la Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 30.08.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante la Centrul de Recuperare Medicală DasMed, structură nou înființată, care nu a funcționat până în prezent, în cadrul căreia există numai posturi vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Resurse Umane: 
-un post de consilier clasa I grad profesional superior;
-un post de inspector clasa I grad profesional superior.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.06.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Resurse Umane: un post de consilier clasa I grad profesional superior și un post de inspector clasa I grad profesional superior.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.06.2023 – Direcția de Asistență Socială Brașov, în baza art.IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit.a) și art.618 alin.(3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de  Șef serviciu, grad II la Serviciul Resurse Umane.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.06.2023  – Direcția de Asistență Socială Brașov, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 3 funcţii publice de consilier achiziții publice de execuţie vacante la Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare:  2 posturi de consilier achiziții publice superior, 1 post de  consilier achiziții publice principal.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.06.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior  la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.05.2023 – Anunț privind suspendarea ocupării prin concurs a posturilor contractuale vacante (descarcă aici)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.05.2023 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Prestații Sociale, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.04.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.05.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.04.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 15.05.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.04.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV, în calitate de beneficiar al proiectului, finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 02.05.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea a posturilor de asistent medical comunitar și kinetoterapeut în afara organigramei, pe perioadă proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 11.04.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 31.03.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 28.03.2023 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 22.03.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie vacant de asistent medical PL principal (pentru cabinet stomatologie), la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.02.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 17.03.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de kinetoterapeut în afara organigramei, pe perioada derulării proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 21.02.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 20.02.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 09.02.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor de asistent social și asistent medical comunitar la Centrul Servicii Comunitare Integrate pentru Copii pe perioada de derulare a proiectului

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 09.02.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 08.02.2023 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content