06.12.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 20.12.2022 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, articol unic, alin. (1), alin. (2), lit.a) şi lit.b) şi al HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.11.2022  – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 15.12.2022 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de inspector de specialitate I, la Serviciul  Juridic, Relaţii cu Publicul, Managementul Documentelor.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 14.12.2022  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 13.12.2022 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 28.11.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social specialist la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc „Astra”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, gradul II, la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.11.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 05.12.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent social, asistent medical comunitar, kinetoterapeut și îngrijitor în afara organigramei, pe perioada derulării proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social practicant la Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc „Astra”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social practicant, la Serviciul Asistența Socială a  Familiei și Copilului.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de inspector de specialitate II la Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de inspector de specialitate I la Serviciul Prestaţii Sociale.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de inspector de specialitate I la Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoanele cu Dizabilități.                

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.10.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social principal la Căminul pentru Persoane Vârstnice.                

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 29.08.2022 examen de promovare pe un post contractual de asistent social practicant  de la Centrul Asistență Socială  Comunitară, la finalul perioadei de debut.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 06.09.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de asistent social, în afara organigramei, pe perioada proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează examene de promovare la Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ pentru un post de medic specialist și pentru  6 posturi de asistent medical PL principal.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.08.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.08.2022 examen de promovare pe un post contractual de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice, la finalul perioadei de debut.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 15.07.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de. 07.07.2022  recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social debutant şi referent MIA, la centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.06.2022  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 20.07.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  22.07.2022  concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV reia în data de 18.07.2022 concursul de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante de medic specialist stomatolog și medic stomatolog la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ, care au fost scoase și anterior la concurs, în luna mai 2022, conform Anunțului nr. 34818/14.04.2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 07.07.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de psiholog, asistent social asistent medical comunitar și îngrijitor, în afara organigramei, pe perioada proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Erată la anunțul publicat în data de 15.06.2022 (descarcă aici)

15.06.2022 – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  organizează la sediul instituţiei din str. Panselelor, nr. 23, Braşov, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor trei funcţii publice de execuţie vacante:

  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul superior la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie,
  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul principal la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie,
  • o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.06.2022  recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social debutant, referent MIA şi inspector de specialitate debutant, la Centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.06.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 23.06.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.05.2022 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 23.06.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.05.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 25.05.2022  recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social, referent şi inspector de specialitate la Centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.05.2022 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 27.05.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor de asistent medical comunitar, logoped, kinetoterapeut și îngrijitor, în afara organigramei, pe perioada proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.05.2022 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 17.05.2022 recrutare fără concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de asistent social, referent și inspector de specialitate la Centrul Blue Dot pentru sprijinirea persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, organizat în colaborare cu  Reprezentanța UNICEF în România.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.04.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 16.05.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 20.04.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea a posturilor de asistent medical comunitar, logoped, kinetoterapeut şi îngrijitor în afara organigramei, pe perioadă proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV angajează în regim de urgenţă, fără concurs, personal pentru ocuparea unui număr de 3 posturi de asistent social: un post de asistent social principal; un post de asistent social specialist; un post de asistent social practicant. Procesul de recrutare are loc în data de  01.04.2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.04.2022 – ERATĂ (descarcă aici)

21.03.2022 – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  BRAŞOV organizează în data de 20.04.2022  la sediul instituţiei din str. Panselelor nr. 23 Braşov concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

  1. o funcţie publică de inspector, clasa I, gradul superior la Serviciul Resurse Umane;
  2. o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget;
  3. o funcţie publică de inspector superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 29.03.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.03.2022 –  ANUNŢ PRIVIND AMÂNAREA PENTRU DATA DE 30.03.2022 A CONCURSULUI DE ANGAJARE PE POSTURI CONTRACTUALE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ PROGRAMAT ANTERIOR ÎN DATA DE 29.03.2022 (descarcă aici)

07.03.2022 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 29.03.2022 concurs de recrutare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.02.2022 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările și completările ulterioare, Cap. II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) și HG nr. 171/03.02.2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum si stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru ocuparea următoarelor postului vacant de îngrijitor cu ½ normă, la centrele pentru persoane fără adăpost.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.02.2022 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 11.03.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de asistent medical comunitar şi a unui post contractual de îngrijitor,  în afara organigramei, pe perioada Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2022 – Direcția de Asistență Socială Braşov,  în baza Legii nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare, Cap. II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) și HG nr. 171/03.02.2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum si stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– un post de îngrijitor cu ½ normă, la centrele pentru persoane fără adăpost;
– un post de îngrijitor și un post de infirmier, la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content