28.03.2024 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  10.04.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.03.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 01.04.2024  concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, art. XVII, alin. 5, care prevede: ”Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) posturile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se regăsesc într-una din următoarele categorii” (…) lit. h ”posturile nou-înființate prin contractele de finanţare din fonduri externe nerambursabile, numai pe durata de implementare a proiectelor”; HCL nr. 324/2021, art. 3, care precizează faptul ca se aprobă sustenabilitatea  proiectului  “Asigurarea  incluziunii  sociale  –  ruperea  cercului  vicios al  excluziunii  în cazul copiilor celor mai vulnerabili”, din bugetul Municipiului Brașov pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia; HCL nr. 83/2024 pentru modificarea HCL nr. 554/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, republicată.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.02.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  11.03.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: art. VII, alin.4,, Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autorităţile/instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi de Ministerul Educaţiei pentru posturile vacante sau temporar vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi instituţiile de învăţământ superior.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 06.03.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, art.XVII, alin.5, care prevede : ”Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) posturile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se regăsesc într-una din următoarele categorii” (…) lit.h ” posturile nou-înfiinţate prin contractele de finanţare din fonduri externe nerambursabile, numai pe durata de implementare a proiectelor”, HCL nr. 324/2021, art.3 care precizează faptul că se aprobă sustenabilitatea  proiectului  “Asigurarea  incluziunii  sociale  –  ruperea  cercului  vicios al  excluziunii  în cazul copiilor celor mai vulnerabili”, din bugetul Municipiului Brașov pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.02.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 27.02.2024  concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare : – art. VII alin. (3) ,,Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.01.2024 – Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de  25.01.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

ERATĂ (descarcă aici)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.01.2024 – Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, organizează în data de  25.01.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, Centrul de zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

ERATĂ 2 (descarcă aici).

ERATĂ 1 (descarcă aici).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2023 – Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, organizează în data de 20.12.2023 concursuri/examene pentru promovarea în grade profesionale superioare celor deţinute a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile de promovare în următoarele funcţii publice: o funcţie publică de execuţie de inspector clasa I gradul principal la Serviciul Asistenţa Socială a Familiei şi Copilului, o funcţie publică de execuţie de consilier juridic clasa I gradul superior la Serviciul Juridic Relaţii cu publicul Managementul Documentelor, 2 funcţii publice de execuţie de inspector clasa I gradul superior la Serviciul Prestaţii Sociale, 2 funcţii publice de execuţie de inspector clasa I gradul superior la Serviciul Asistenţa Socială pentru Persoanele cu Dizabilităţi, o funcţie publică de execuţie de consilier achiziții publice, clasa I gradul superior la Biroul Achiziții Publice Aprovizionare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.10.2023 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  20.11.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.10.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 15.11.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante la Centrul de Recuperare Medicală DasMed, structură nou înființată, care nu a funcționat până în prezent, în cadrul căreia există numai posturi vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.10.2023 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 13.11.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui posturi contractuale vacante: un post de bucătar și un post de spălătoreasă la Serviciul Activități Conexe Serviciilor Sociale în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  06.11.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant de  inspector de specialitate I la Serviciul Monitorizare Programe Strategie, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Panselelor nr. 23, organizează concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 21.11.2023, pentru ocuparea următoarelor funcţiei publice de execuție vacante, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână: Consilier, clasa I, grad superior, la Serviciul Resurse Umane;  Consilier juridic, clasa I, grad superior la Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul DocumentelorInspector, clasa I, grad superior, la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie;  Inspector, clasa I, grad principal, la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie.

ERATĂ cu privire la Anunțul de recrutare nr. 113320/2023 pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier juridic, clasa I, grad superior la Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.10.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Panselelor, nr. 23, organizează concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 20.11.2023, pentru ocuparea următoarelor funcţiei publice de execuție vacante, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână: inspector, clasa I, grad superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget; inspector, clasa I, grad principal la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget; inspector, clasa I, grad principal la Serviciul Resurse Umane; referent clasa III, grad superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

ERATĂ cu privire la Anunțul de recrutare nr. 113076/16.10.2023 pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul Serviciului Contabilitate, Financiar, Buget

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 18.10.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de  inspector de specialitate I la Serviciul Juridic, Relații cu publicul, Managementul Documentelor, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  16.10.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie vacant de MEDIC SPECIALIST medicină generală/medicină de familie, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr.166/26.01.2023 pentru aprobarea metodologiilor  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, conform art. 66 din HG. 1366/2022 organizează în data de 02.10.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar, în afara organigramei, pe perioada derulării proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, organizează în data de  19.10.2023 un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent clasa III, grad superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, În baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art.618 alin.(3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Erată cu privire la Anunțul de recrutare nr.100030/2023 pentru ocuparea funcției publice vacante de referent, clasa III, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 04.10.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de inspector de specialitate I la Serviciul Administrativ, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2023 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  29.09.2023    concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, de  inspector de specialitate SI  la Compartimentul Prevenire Situații de Urgență, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.09.2023  –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de  29.09.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie vacant de asistent medical PL principal, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.09.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a  2 funcţii publice vacante de inspector superior la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.09.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Resurse Umane: un post de consilier clasa I grad profesional superior și un post de inspector clasa I grad profesional superior.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2023 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 25.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Anunț anulare concurs kinetoterapeut la Centrul Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu ,,Sf.  Nicolae” (descarcă aici) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2023 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

ERATĂ la Anunțul  nr. 95395/31.08.2023 privind concursul de angajare pe posturi contractuale din data de 22.09.2023 (descarcă aici)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  11.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 30.08.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  01.09.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant: inspector de specialitate I la Serviciul Juridic, Relații cu publicul, Managementul Documentelor, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.2023 –  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 2 funcţii publice vacante de inspector superior la Serviciul Monitorizare, Programe, Strategie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior  la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.08.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea  postului contractual de execuție vacant de medic specialist medicină generală /medicină de familie și a postului contractual de execuție de asistent medical Pl principal la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2023 – Direcția de Asistență Socială Brașov, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 2 funcţii publice  de execuție vacante de consilier achiziții publice, grad profesional superior, la Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 30.08.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante la Centrul de Recuperare Medicală DasMed, structură nou înființată, care nu a funcționat până în prezent, în cadrul căreia există numai posturi vacante.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Resurse Umane: 
-un post de consilier clasa I grad profesional superior;
-un post de inspector clasa I grad profesional superior.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.06.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Resurse Umane: un post de consilier clasa I grad profesional superior și un post de inspector clasa I grad profesional superior.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.06.2023 – Direcția de Asistență Socială Brașov, în baza art.IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit.a) și art.618 alin.(3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de  Șef serviciu, grad II la Serviciul Resurse Umane.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.06.2023  – Direcția de Asistență Socială Brașov, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 3 funcţii publice de consilier achiziții publice de execuţie vacante la Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare:  2 posturi de consilier achiziții publice superior, 1 post de  consilier achiziții publice principal.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.06.2023 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin.(1), lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional superior  la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.05.2023 – Anunț privind suspendarea ocupării prin concurs a posturilor contractuale vacante (descarcă aici)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.05.2023 –  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Prestații Sociale, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.04.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 22.05.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.04.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 15.05.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.04.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV, în calitate de beneficiar al proiectului, finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 02.05.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea a posturilor de asistent medical comunitar și kinetoterapeut în afara organigramei, pe perioadă proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 11.04.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 31.03.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 28.03.2023 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.03.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 22.03.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie vacant de asistent medical PL principal (pentru cabinet stomatologie), la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.02.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 17.03.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de kinetoterapeut în afara organigramei, pe perioada derulării proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 21.02.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 20.02.2023 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 09.02.2023 concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor de asistent social și asistent medical comunitar la Centrul Servicii Comunitare Integrate pentru Copii pe perioada de derulare a proiectului

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 09.02.2023  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.01.2023 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 08.02.2023 concurs de angajare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content