03.07.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  16.07.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare : – art. VII alin.(3) ,,Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.05.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  22.05.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare: – art. VII alin.(3) ,,Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.05.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  29.05.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.03.2024 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  10.04.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.03.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 01.04.2024  concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, art. XVII, alin. 5, care prevede: ”Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) posturile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se regăsesc într-una din următoarele categorii” (…) lit. h ”posturile nou-înființate prin contractele de finanţare din fonduri externe nerambursabile, numai pe durata de implementare a proiectelor”; HCL nr. 324/2021, art. 3, care precizează faptul ca se aprobă sustenabilitatea  proiectului  “Asigurarea  incluziunii  sociale  –  ruperea  cercului  vicios al  excluziunii  în cazul copiilor celor mai vulnerabili”, din bugetul Municipiului Brașov pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia; HCL nr. 83/2024 pentru modificarea HCL nr. 554/2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, republicată.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.02.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de  11.03.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: art. VII, alin.4,, Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autorităţile/instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi de Ministerul Educaţiei pentru posturile vacante sau temporar vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi instituţiile de învăţământ superior.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 06.03.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legea nr. 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, art.XVII, alin.5, care prevede : ”Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) posturile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se regăsesc într-una din următoarele categorii” (…) lit.h ” posturile nou-înfiinţate prin contractele de finanţare din fonduri externe nerambursabile, numai pe durata de implementare a proiectelor”, HCL nr. 324/2021, art.3 care precizează faptul că se aprobă sustenabilitatea  proiectului  “Asigurarea  incluziunii  sociale  –  ruperea  cercului  vicios al  excluziunii  în cazul copiilor celor mai vulnerabili”, din bugetul Municipiului Brașov pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.02.2024 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 27.02.2024  concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare : – art. VII alin. (3) ,,Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.”

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.01.2024 – Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de  25.01.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

ERATĂ (descarcă aici)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.01.2024 – Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, organizează în data de  25.01.2024 concurs de angajare personal, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante, Centrul de zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, în temeiul HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

ERATĂ 2 (descarcă aici).

ERATĂ 1 (descarcă aici).

_____________________________________________________________________________________________________

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content