ANUNŢURI PENTRU ANGAJĂRI

29.12.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 20.01.2022 concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de asistent medical comunitar, în afara organigramei, pe perioadă Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.12.2021– În atenţia: CANDIDAŢILOR CARE PARTICIPĂ ÎN LUNA DECEMBRIE 2021 LA RECRUTĂRI PRIN CONCURS PE POSTURILE ANUNŢATE DE CĂTRE DAS BRAŞOV

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.12.2021 – ERATĂ la Anunțul si Bibliografia concursului din data de 27.12.2021.

În  Anunțul nr. 109189/2021 publicat în data de 03.12.2021 s-a trecut eronat postul de coordonator personal de specialitate gradul II la centrele de servicii sociale pentru persoane vârstnice, în loc de postul de coordonator personal de specialitate gradul I la centrele de servicii sociale pentru victimele violentei domestice. Menționăm faptul că postul de coordonator personal de specialitate gradul II la centrele de servicii sociale pentru persoane vârstnice este scos la concurs în data de 20.12.2021, conform Anunțului nr. 106636/2021, publicat în data de 24.11.2021. În prezentul Anunțul nr. 109189/1/2021 publicat în data de 06.12.2021 s-a făcut corecția necesară a denumirii, inclusiv în bibliografie.

03.12.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov, organizează în data de 27.12.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 20.12.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de asistenți sociali, în afara organigramei, pe perioada derulării Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România, peste numărul maxim de posturi aprobat instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 20.12.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi ocuparea de posturi contractuale temporar vacante, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov angajează personal pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare, art. 27, alin. (1) şi a HG nr. 1183/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat, la Serviciul Administrativ, în vederea asigurării curăţeniei în imobilul de la sediul instituţiei din Braşov, str. Gladiolelor nr. 4, unde funcţionează centrul de vaccinare ,,Noua,,.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 26.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții publice de execuție temporar vacante:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.11.2021 – În atenţia: CANDIDAŢILOR CARE PARTICIPĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE 2021 LA RECRUTĂRI PRIN CONCURS PE POSTURILE ANUNŢATE DE CĂTRE DAS BRAŞOV (descarcă aici)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.11.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 25.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi ocuparea de posturi contractuale temporar vacante, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov organizează în data de 26.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: consilier achiziţii publice, clasa I, gradul superior la Biroul Achiziţii Publice, Aprovizionare; consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Prestaţii Sociale; consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.10.2021 – Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ SE AMÂNĂ pentru o dată ce va fi comunicată ulterior.
25.10.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 16.11.2021  concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ Organizarea concursului SE AMÂNĂ!  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2021 – Direcția de Asistență Socială Braşov în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile organizează în data de 11.11.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție în afara organigramei, pe perioadă Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale – Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România’’, încheiat cu Reprezentanța UNICEF în România,  peste numărul  maxim de posturi aprobat al instituției, în limita posturilor aprobate prin acordul de finanțare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.10.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  art.19 şi art. 27, alin. (1) şi al HG nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art.1, Anexa 1 art.2, pentru ocuparea a 3 posturi de muncitor necalificat la Compartimentul Activităţi Conexe Serviciilor Sociale, 5 posturi de supraveghetori de noapte şi a unui post de îngrijitor la centrele de tip rezidenţial pentru persoane fără adăpost, respectiv Adăpostul de Noapte şi Centrul Temporar de Izolare Preventivă și a unui post de îngrijitor la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2021 – Direcția de Asistenţă Socială Braşov angajează personal pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  art.19 şi art. 27, alin. (1) şi al HG nr. 932/2021, art.1, Anexa 1 art.2, pentru ocuparea a 5 posturi de supraveghetori de noapte şi a unui post de îngrijitor la centrele rezidenţiale pentru persoane fără adăpost, respectiv Adăpostul de Noapte și Centrul Temporar de Izolare Preventivă și a unui post de îngrijitor la Căminul pentru Persoane Vârstnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.09.2021 – Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de 07.10.2021 examene de promovare în grad profesional imediat superior și în funcție pe posturi contractuale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2021 –  Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de 06.10.2021 examen de promovare în grad profesional pe un post contractual de asistent medical PL la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară, la finalul perioadei de debut.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.09.2021 –  Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de 15.10.2021 concursuri/examene pentru promovarea în grade profesionale superioare celor deţinute a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile de promovare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.09.2021 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 05.10.2021 recrutarea de personal pentru ocuparea postului de expert tehnic al Unităţii Locale de Coordonare.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.09.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 28.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi a unui post contractual de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.08.2021Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie temporar vacante.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.08.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 09.09.2021  recrutarea de personal  pentru ocuparea  postului de expert tehnic al Unităţii Locale de Coordonare și personal de întreținere (îngrijitoare)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 07.09.2021 concurs de angajare pe posturi contractuale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, clasa I, gradul II la Serviciul Prestaţii Sociale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: o funcţie publică de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul superior la Biroul Achiziţii Publice, Aprovizionare; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Resurse Umane; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Prestaţii Sociale; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Compartimentul Administrare Locuinţe Sociale.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.07.2021Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 23.08.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2021– Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 09.08.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată și a unor posturi contractuale de execuție temporar vacante, pe perioadă determinată.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.08.2021 – ANUNŢ reluare probă scrisă a concursului din data de 09.08.2021  în vederea ocupării postului de coordonator personal de specialitate gradul II pentru centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost, a concursului care a avut loc în data de 09.08.2021, reprogramat pentru data de 01.09.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2021 Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 28.07.2021 examen de promovare pe un post contractual de asistent medical S la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ, la finalul perioadei de debut.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.07.2021Direcția de Asistență Socială Brașov  organizează în data de 23.07.2021  examenul de promovare pe un post contractual de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice, la finalul perioadei de debut.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.04.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 3, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice; un post de muncitor necalificat la Compartimentul Activități Conexe Serviciilor Sociale

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.04.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a unui  post vacant de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 3, Art. 27, alin. (1) şi a HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.03.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:  un post de asistent social principal, la centrele de tip rezidențial pentru persoane fără adăpost (Adăpostul de Noapte, Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost); un post de kinetoterapeut S, temporar vacant  la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice ); un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap.II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 553/2020, Anexa 1, Art. 2, pct.1, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: un post de asistent social principal, vacant la centrele de tip rezidențial pentru persoane fără adăpost (Adăpostul de Noapte, Centrul  Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost); un post de kinetoterapeut S, temporar vacant  la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice ); un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.01.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.01.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content