ANUNŢ PENTRU ANGAJĂRI

15.09.2021 –  Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează în data de 15.10.2021 concursuri/examene pentru promovarea în grade profesionale superioare celor deţinute a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile de promovare.

13.09.2021 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 05.10.2021 recrutarea de personal pentru ocuparea postului de expert tehnic al Unităţii Locale de Coordonare.

03.09.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV organizează în data de 28.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi a unui post contractual de execuţie temporar vacant, pe perioadă determinată.

30.08.2021Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie temporar vacante.

19.08.2021 – DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS) BRAŞOV, în calitate de beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, organizează în data de 09.09.2021  recrutarea de personal  pentru ocuparea  postului de expert tehnic al Unităţii Locale de Coordonare și personal de întreținere (îngrijitoare)

16.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 07.09.2021 concurs de angajare pe posturi contractuale.

12.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, clasa I, gradul II la Serviciul Prestaţii Sociale.

12.08.2021 – Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 14.09.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: o funcţie publică de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul superior la Biroul Achiziţii Publice, Aprovizionare; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Resurse Umane; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Serviciul Prestaţii Sociale; o funcţie publică de consilier superior, clasa I, gradul superior la Compartimentul Administrare Locuinţe Sociale.

30.07.2021Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 23.08.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată

16.07.2021– Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 09.08.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată și a unor posturi contractuale de execuție temporar vacante, pe perioadă determinată.

26.08.2021 – ANUNŢ reluare probă scrisă a concursului din data de 09.08.2021  în vederea ocupării postului de coordonator personal de specialitate gradul II pentru centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost, a concursului care a avut loc în data de 09.08.2021, reprogramat pentru data de 01.09.2021

16.07.2021 Direcția de Asistență Socială Brașov organizează în data de 28.07.2021 examen de promovare pe un post contractual de asistent medical S la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ, la finalul perioadei de debut.

09.07.2021Direcția de Asistență Socială Brașov  organizează în data de 23.07.2021  examenul de promovare pe un post contractual de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice, la finalul perioadei de debut.

29.04.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 3, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice; un post de muncitor necalificat la Compartimentul Activități Conexe Serviciilor Sociale

19.04.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a unui  post vacant de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 3, Art. 27, alin. (1) şi a HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

22.03.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap. II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:  un post de asistent social principal, la centrele de tip rezidențial pentru persoane fără adăpost (Adăpostul de Noapte, Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost); un post de kinetoterapeut S, temporar vacant  la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice ); un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

11.03.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza Legii nr.55/2020 cu modificările şi completările ulterioare,  Cap.II, Secțiunea 2, Art. 27, alin. (1) şi HG nr. 553/2020, Anexa 1, Art. 2, pct.1, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: un post de asistent social principal, vacant la centrele de tip rezidențial pentru persoane fără adăpost (Adăpostul de Noapte, Centrul  Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost); un post de kinetoterapeut S, temporar vacant  la centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (Căminul pentru Persoane Vârstnice, Centrul de tip Respiro pentru Persoane Vârstnice ); un post de îngrijitor la domiciliu, la Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

19.01.2020 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

12.01.2021 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV angajează personal fără concurs, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de muncitori necalificați la Serviciul Administrativ, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

07.12.2020 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 29.12.2020 concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de Coordonator personal de specialitate la centrele de servicii sociale pentru persoane fără adăpost,  pe perioadă nedeterminată. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

25.11.2020  DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 21.12.2020 concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

27.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează  în data de 27.11.2020 un concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

21.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 17.11.2020  concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante, la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ și la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară.

20.10.2020 DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAŞOV organizează în data de 12.11.2020  concurs de recrutare pentru ocuparea de posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată şi a unor posturi contractuale de execuţie temporar vacante, pe perioadă determinată.

ANUNŢ PRIVIND PROBELE SCRISE LA CONCURSUL DE ANGAJARE PE POSTURI CONTRACTUALE  DIN DATA DE 12.11.2020 (descarcă aici)

20.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

15.10.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează în data de 09.11.2020  examene de promovare în grad profesional și în treaptă profesională pe posturi contractuale.

30.09.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concursuri/examene pentru promovare în grade profesionale superioare celor deținute a funcționarilor publici de execuție din cadrul instituției.

21.09.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

02.09.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

24.08.2020  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

04.08.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV angajează personal fără concurs pe perioadă determinată în condițiile legii. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

05.03.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

11.02.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV  organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante . Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

04.02.2020 DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV  organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale temporar vacante . Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

09.12.2019  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV  organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție temporar vacante. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

04.11.2019  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie, vacante la Serviciul Asistență Medicală în Unități de Învățământ. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

24.10.2019  DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuţie, temporar vacante. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

18.12.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții contractuale de conducere și execuție. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

28.11.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții contractuale de execuție. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Anunțul (descarcă aici) și Bibliografiile (descarcă aici).

20.07.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează în data de 10.08.2018 concurs pentru ocuparea de posturi contractuale de execuţie. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Anunțul (descarcă aici) și Bibliografiile (descarcă aici).

DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs de recrutare pentru ocuparea de funcții publice de conducere. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați:

17.05.2018 – DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV organizează concurs pentru ocuparea de posturi contractuale de execuţie. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Anunțul (descarcă aici) și Bibliografiile (descarcă aici).

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content