GHIDUL VOLUNTARULUI 

Misiunea noastră este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora.

Cine sunt beneficiarii Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc Astra?

Beneficiarii sunt copii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, elevi în clasele primare, care au domiciliul în municipiul Brașov.

Ce servicii oferim?

 • Consiliere psihologică pentru copii şi familiile acestora – orientare școlară și îmbunătățirea deprinderilor părintești;
 • Activităţi recreative şi de socializare pentru stimularea şi cultivarea intereselor şi preocupărilor extraşcolare: jocuri, pictură, modelaj, excursii, teatru, film, muzică etc.;
 • Consiliere socială pentru copii și familiile acestora – însușirea unor deprinderi de viață independentă ;
 • Activităţi educaţionale informale și non-formale – se oferă sprijin privind activităţile școlare în care sunt implicați copiii;
 • Masă caldă

Cine este personalul centrului?

Activitățile desfășurate în cadrul centrului sunt asigurate de personal calificat: coordonator personal de specialitate, asistent social, psihopedagog și psiholog.

Ce activități poți desfășura ca voluntar în cadrul centrului?

Dacă dorești să îți dedici o parte din timpul tău pentru copiii, beneficiari ai centrului, poți participa la:

 • Activitățile educaționale – oferirea de sprijin copiilor pentru efectuarea temelor școlare;
 • Activități recreative și de socializare  – implicarea în activități de joacă și petrecere a timpului liber alături de copii;
 • Activități de învățare a limbii engleze – inițierea unor conversații și jocuri educative pentru învățarea limbii engleze, oferirea de sprijin pentru rezolvarea temelor școlare la această disciplină;
 • Activități de educație sanitară – dacă ai pregătire în domeniul medical poți susține activități nonformale de educație sanitară pe teme precum igiena, mișcarea fizică, alimentația sănătoasă etc.

Ce avantaje ai avea ca voluntar?

 • Îmbunătățirea CV-ului tău – Angajatorii sunt interesați de persoanele care au realizat activități de voluntariat. Asumarea acestei activități contribuie la dezvoltarea unor abilități de comunicare și munca în echipă și constituie experiență în muncă.
 • Vei fi parte a unui colectiv de specialiști și vei experimenta lucruri noi
  Prin munca voluntară iei contact cu o echipă multidisciplinară, experiența dobândită fiind de un mare folos în carieră dar și în viața personală.
 • Îți vei crește satisfacția personală – munca voluntară și experiența cunoașterii semenului îți conferă satisfacția de a te simți util în timp ce îi ajuți și vei putea înțelege mai bine problemele comunității în care trăiești sau chiar îți vei descoperi vocația.

Ce este activitatea de voluntariat?

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială.
Activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea;

Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat.

Bază legislativă:

 • Legea nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, republicată ;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al centrului;
 • Ordinul 27/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, Anexa 1.

De reținut! 

 • activitatea de voluntariat nu implică o contraprestaţie materială din partea Direcției de Asistență Socială;
 • activitatea de voluntariat implică responsabilităţi;
 • angajamentul încheiat între cele două părţi trebuie respectat în condiţiile stabilite, în caz contrar acesta poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi;

ATENȚIE!  Persoanele care au antecedente penale, cele care sunt cunoscute pentru comportamentul lor imoral sau cele care sunt în conflict deschis sau litigiu cu instituţia sau cu  unul dintre beneficiari – nu pot fii voluntare în Centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situație de risc „Astra”!

Competențe necesare pentru munca de voluntariat:

 • abilități de comunicare;
 • disponibilitatea de a asculta;
 • capacitatea de asumare și onorare a responsabilităților;
 • capacitate de muncă în mod individual și în echipă;
 • adaptabilitate, flexibilitate;
 • empatie, toleranță, calm;
 • motivația de a desfășura activități cu grupul de beneficiari;
 • capacitatea de reacţie în situaţii neprevăzute.

Care sunt atribuțiile voluntarului?

 • execută la timp și în bune condiții, atribuțiile specificate în fișa de voluntariat;
 • respectă prevederile cuprinse în contractul de voluntariat;
 • are un comportament civilizat în cadrul colectivului de desfășurare a activității unde este repartizat;
 • participă la cursurile de instruire organizate sau propuse de instituție;
 • se prezintă la activitate punctual și în condiţii apte pentru activitate;
 • recunoaște și să își declară limitările în activitate;
 • nu părăseşte locul de desfăşurare a activităţii în timpul programului de voluntariat;
 • respectă normele şi procedurile stabilite pentru desfăşurarea activităţii stabilite la nivelul organizaţiei gazdă pentru voluntari;
 • respectă regulile de acces şi circulaţie în instituție;
 • menţine ordinea și curăţenia la locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat;
 • nu lasă instalaţiile şi aparatele în funcţiune fără supraveghere;
 • răspunde de păstrarea şi protejarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii desfăşurate;
 • comunică permanent cu coordonatorul de voluntari;
 • acordă sprijin echipei centrului în realizarea activităților de voluntariat pentru care s-a înscris;
 • stimulează participarea activă și voluntară a beneficiarilor la activitățile desfășurate, astfel încât nici o persoană să nu fie neglijată sau dezavantajată;
 • propune activităţi atractive, variate și motivante pentru beneficiari;
 • încurajează participanții la activități să se manifeste liber și să aibă inițiativă.

 Care sunt drepturile voluntarului?

 • de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea sa;
 • de a i se păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale;
 • de a beneficia de timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat prestată;.
 • de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea coordonatorului de voluntari;
 • de a avea acces la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi la echipamentul şi consumabilele necesare derulării activităţii;
 • de a solicita organizației gazdă certificatul de voluntariat, în urma îndeplinirii condițiilor procedurale interne;
 • de a i se respecta drepturile și libertățile fundamentale;
 • de a participa activ la elaborarea și derularea programelor conform prevederilor contractului încheiat.

 Acte necesare pentru a deveni voluntar:

Dacă ești deja interesat completează și depune cererea de voluntariat la adresa de e-mail: dasbv@dasbv.ro

Ne-am bucura să te avem alături!! Contactează-ne!

Brașov, Str. Venus nr. 1, Brașov

Telefon: 0727384967

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content