În vederea obținerii anchetei sociale necesare completării documentației pentru încadrarea în grad de handicap, părintele/reprezentantul legal al copilului se va adresa Direcției de Asistență Socială Brașov printr-o cerere (descarcă aici),  însoțită de documentul care atestă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă aici), la care va anexa actul de identitate al solicitantului, scanat. Efectuarea anchetei sociale implică cel puțin o vizită la domiciliul copilului realizată de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Asistență Socială pentru Persoanele cu Dizabilități.
Ancheta socială întocmită în baza evaluării sociale va fi transmisă părintelui/reprezentantului legal al copilului în vederea completării dosarului de încadrare în grad de handicap a minorului.

Conform prevederilor art. 44, alin. (1) din Ordinul 1985/2016, pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap, părinţii/reprezentantul legal depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brașov (str.  Apullum, nr. 3) cel puţin următoarele documente lizibile:

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content