Documente necesare pentru evaluarea socială în vederea încadrării în grad de handicap

Conform prevederilor art. 44, alin. (1) din Ordinul 1985/2016, pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părinţii/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC cel puţin următoarele documente lizibile:

a) cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap (descarcă aici);

b) declarație (descarcă aici); 

c) copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate;

d) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;

e) copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;

f) ancheta socială (efectuată de Direcția de Asistență Socială Brașov);

g) fișă medicală sintetică (descarcă aici);

h) certificatul medical tip A5;

i) copii ale documentelor medicale adiţionale;

j) fişă de evaluare psihologică -atunci când este cazul- (descarcă aici);

k) fişă psihopedagogică (descarcă aici);

l) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

m) copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, atunci când este cazul.

În vederea obținerii anchetei sociale necesare completării documentației pentru încadrarea în grad de handicap, părintele/reprezentantul legal al copilului se va adresa Direcția de Asistență Socială Brașov printr-o cerere (descarcă aici), la care va anexa o copie a actului de identitate. În vederea efectuării anchetei sociale, se realizează o vizită la domiciliul copilului, context în care familia acestuia este informată cu privire la prevederile art. 20 din Ordinul 1985/2016, după cum urmează:
a) asigură informarea detaliată a părinţilor/reprezentantului legal cu privire la aspectele prevăzute la art. 18;
b) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal, care optează pentru încadrarea copilului în grad de handicap, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul DGASPC, împreună cu restul actelor necesare;
c) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal care optează pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul CJRAE/CMBRAE împreună cu restul actelor necesare.
Ancheta socială va fi înmânată în original părintelui/reprezentantului legal al copilului, în baza unei adrese de înaintare.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content