2023

21.11.2023 – Anunț achiziție directă servicii de mentenanță, verificare, curățare și reparații copiatoare.  Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

06.11.2023 – Achiziție directă de mobilier medical. Achiziție realizată în cadrul proiectului “Dotare Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ,,Sf. Nicolae,” Contract de finanțare nr. 29/52267/2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități Apel necompetititv, runda 1. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

06.11.2023 – Achiziție directă de echipamente IT: PC sistem complet cu licențe, imprimantă multifuncțională. Achiziție realizată în cadrul proiectului “Dotare Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ,,Sf.Nicolae,” Contract de finanțare nr. 29/52267/2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități Apel necompetititv, runda 1. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

30.10.2023 – Achiziție directă de echipamente medicale – combină terapie, sondă laser tip duș, canapea electrică de examinare și masaj, lampă bactericidă, bandă alergare, panou perete ergoterapie, canapea kinetoterapie multifuncțională, saltea kinetoterapie burete, spalier elongatie, simulator de mers recuperare medicală, pernă medicală, bicicletă fitness, minge aerobic, stepper fitness, aparat drenaj limfatic, roată marinărească, oglindă corectoare kinetoterapie. Achiziție realizată în cadrul proiectului “”Dotare Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ,,Sf.Nicolae,”” Contract de finanțare nr. 29/52267/2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 13 – Reforme sociale Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități Apel necompetititv, runda 1. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

10.10.2023 – Anunț achiziție directă servicii de consultanță în domeniul evaluării. Caiet de sarcini și anexă. Extras Carte Funciară. Plan parter. Plan etaj 1 (descarcă aici). 

05.10.2023 – Anunț anulare achiziție directă servicii de consultanță în domeniul evaluării (descarcă aici)

04.10.2023 – Anunț achiziție directă servicii de consultanță în domeniul evaluăriiCaiet de sarcini. Extras Carte Funciară. Plan parter. Plan etaj 1 (descarcă aici).

03.10.2023 – Anunț achiziție directă având ca obiect servicii de certificare a sistemului de management al calității, proiect ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612. – răspuns la clarificări și prelungire termen depunere oferte până la data de 03.10.2023. (descarcă aici) 

29.09.2023 – Anunț achiziție directă având ca obiect servicii de certificare a sistemului de management al calității, proiect ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici) 

19.09.2023 – Anunț achiziție directă lucrări de reparații. Caiet de sarcini (descarcă aici)

30.08.2023 – Achiziție directă instalație filtroventilație. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici) 

18.08.2023 – Anunț anulare achiziție directă lucrări de racordare la rețea electrică (descarcă aici)

17.08.2023 – Achiziție directă lucrări de racordare la rețea electrica. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici); Aviz tehnic de racordare 7010230129481; Aviz tehnic de racordare 7010230129488; Aviz tehnic de racordare 7010230129489; Aviz tehnic de racordare 7010230129490; Aviz tehnic de racordare 7010230129492; Aviz tehnic de racordare 7010230129495; Aviz tehnic de racordare 7010230129496; Aviz tehnic de racordare 7010230129497.

16.08.2023 – Anunț de atribuire servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale” (descarcă aici)

08.08.2023 – Anunț licitație deschisă având ca obiect echipamente IT (calculatoare sistem complet cu licențe), proiect ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612. 

04.08.2023 – Achiziție directa de medicamente.  Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

26.07.2023 – Achiziție directă servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale”. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

25.07.2023 – Anunț achiziție directă având ca obiect servicii de formare și pregătire profesională și organizare de evenimente, proiect ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

10.07.2023 – Achiziție directă servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale”. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

07.07.2023 – Achiziție directă lucrări sistem de securitate. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

30.06.2023 – Anunț achiziție directă având ca obiect servicii de consultanță de implementare a sistemului de management al calității, proiect ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

26.06.2023 – Achiziție directă servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Transformare bloc de locuințe în bloc de locuințe sociale”. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

20.06.2023 – Achiziție directă de medicamente. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

06.06.2023 – Achiziție servicii de curățare și igienizare (interior – exterior) a autovehiculelor aflate în exploatarea Direcției de Asistență Socială Brașov. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

31.05.2023 – Achiziție servicii de psihoterapie. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

29.05.2023 – Achiziție directă lucrări de înlocuire uși acces și montare boilere electrice la sediul Direcției de Asistență Socială, situat în strada Carierei nr.139A, respectiv lucrări de reparații și igienizare interior și exterior la sediul situat în strada Gladiolelor, nr. 4.  Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

05.05.2023 – Achiziție directă servicii de curățenie. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

04.05.2023 – Achiziție directă servicii de medicina muncii. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

03.05.2023  – Anunț de atribuire servicii de înlocuire boiler electric (descarcă aici)

28.04.2023 – Anunț de atribuire servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică obligatorie și de întocmire /actualizare proiect alarmare antiefracție (descarcă aici)

28.04.2023 – Achiziție directă a serviciilor de mentenanță, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

27.04.2023 – Achiziție  servicii de colectare și transport deșeuri medicale periculoase și înțepătoare (inclusiv furnizare și înlocuire recipiente de colectare), cod CPV: 90524400-0. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

27.04.2023 – Achiziție directă servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică obligatorie și de întocmire /actualizare proiect alarmare antiefracție, dacă e cazul și mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme de alarmare manuală și dispozitivele de desfumare, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici).

27.04.2023 – Achiziție directă servicii de înlocuire boiler electric – răspuns la clarificare de solicitare (descarcă aici). 

27.04.2023 – Achiziție directă servicii de înlocuire boiler electric. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

27.04.2023 – Achiziție servicii de mentenanță și reparații auto, revizie tehnică anuală și ITP a autovehiculelor Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

27.04.2023 – Achiziție directa de servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb pentru ascensoare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

07.04.2023 – Achiziție directă servicii funerare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

26.04.2023 – Achiziție directă servicii de telefonie mobila. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

 26.04.2023 – Achiziție prin procedură proprie a serviciilor de pază permanentă cu post fix și mobil (un agent), serviciilor temporare de pază umană cu autoturism și echipaj staționat la obiectiv și serviciilor de monitorizare sistem de alarmă. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

24.04.2023 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de catering. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

13.04.2023 – Anunț de atribuire lucrări de înlocuire boiler (descarcă aici)

13.04.2023 – Achiziție directă servicii de telefonie fixă, internet și cablu TV. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

10.04.2023 – Anunț de atribuire servicii de verificare, reîncarcare, întreținere periodică obligatorie stingătoare (descarcă aici)

05.04.2023  – Anunț de atribuire servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție  (descarcă aici)

05.04.2023  – Achiziție directă de lucrări înlocuire boiler. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

31.03.2023 – Achiziție servicii de asistență juridică (descarcă aici)

29.03.2023 – Achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare, materiale și piese aferente, achiziție stingătoare, precum și prelucrarea stingătoarelor în vederea casării. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

27.03.2023 – Achiziție directa servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „ Refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii din str Panselelor nr.23 pentru a funcționa drept cantină socială” – Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

24.03.2023  – Anunț de atribuire servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranții interiori/exteriori (descarcă aici)

20.03.2023 – Achiziție servicii de mentenanță, verificare, întreținere, reparații aparatură și echipamente medicale, produse  specifice, piese de schimb, alte materiale pentru aparatura medicală și echipamentele medicale din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

20.03.2023 – Anunț de atribuire servicii TIRS (descarcă aici)

20.03.2023 – Achiziție directa servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori. Caiet de sarcini (descarcă aici)

15.03.2023 – Anunț de atribuire servicii de elaborare meniuri însoțite de calcul caloric cu rețetare aferente și recomandări pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov

13.03.2023 – Anunț de atribuire servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) și de asigurare facultativă a autovehiculelor (CASCO).

13.03.2023 – Achiziție directa servicii RSVTI. Anunț. Caiet de sarcini (descarcă aici)

10.03.2023 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de elaborare meniuri însoțite de calcul caloric cu rețetare și recomandări pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice. Anunț. Caiet de sarcini. Formulare. (descarcă aici)

09.03.2023 – Anunț de atribuire servicii medicale pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). 

07.03.2023 – Achiziție directă servicii de asigurări auto. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

03.03.2023 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor medicale pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002).  Anunț, Caiet de sarcini. Formulare (descarcă aici)

2022

25.11.2022 – Anunț de atribuire servicii de elaborare meniuri cu rețetare și recomandări de asociere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice (descarcă aici)

21.11.2022 – Servicii de elaborare meniuri cu rețetare și recomandări de asociere pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici). Formulare (descarcă aici) 

05.10.2022 – Achiziție directa de medicamente. Anunț și caiet de sarcini descarcă aici)

29.08.2022 – Achiziție directă de servicii de actualizare DALI, Blocul de locuințe sociale – Brașov,  str. Zizinului, nr. 126C (descarcă aici), Temă de proiectare (descarcă aici), Raport de expertiză tehnică (descarcă aici), Audit energetic (descarcă aici), DALI (descarcă aici), Certificat de urbanism (descarcă aici).

28.07.2022 – Achiziție directă de Servicii de mentenanţă, verificare, întreţinere, reparații aparatură și echipamente medicale, produse specifice, piese de schimb, alte materiale, pentru aparatura medicală și echipamentele medicale din cadrul Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și caiet de sarcini descarcă aici)

26.07.2022 – Anunț procedura simplificata având ca obiect servicii de actualizare a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Brașov pentru perioada 2023 – 2033 în cadrul proiectului ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612.

19.07.2022 – Anunț procedura simplificata având ca obiect pachete rechizite scolare ”Primul ghiozdan”

08.07.2022 – Anunț de atribuire servicii de perfecționare profesională.

05.07.2022 – Achiziție directă servicii de perfecționare profesionala. Anunț și caiet de sarcini descarcă aici)

21.06. 2022 – Anunț de atribuire – servicii de actualizare Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenție (D.A.L.I.) la Blocul de Locuințe Sociale din str. Zizinului 126C (descarcă aici)

10.06.2022 – Anunț de atribuire servicii de psihoterapie (descarcă aici)

14.06.2022 – Achiziție directă de servicii de actualizare DALI, Blocul de locuințe sociale Brașov, str. Zizinului, nr.126C. Documentație tehnică (descarcă aici)

06.06.2022 – Anunț de atribuire servicii de catering pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). 

03.06.2022 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de catering pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

02.06.2022 – Achiziție directă servicii de psihoterapie. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

18.05.2022 – Achiziție directă servicii de curățare și igienizare autovehicule. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

17.05.2022 – Anunț de atribuire servicii de mentenanță și reparații auto, revizie tehnică anuală și ITP la autovehiculele Direcției de Asistență Socială Brașov (descarcă aici)

16.05.2022 – Achiziție directă de servicii de mentenanță și reparații auto, revizie anuală și ITP  a autovehiculelor. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

04.05.2022 – Răspunsuri la solicitarea de clarificări – Achiziție directă lucrări de extindere rețea informatică pentru sediile Direcției de Asistență Socială Brașov din str. Panselelor nr.23 și str. Gladiolelor nr.4 (descarcă aici)

04.05.2022 – Achiziție directă lucrări de extindere rețea informatica. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

02.05.2022 – Achiziție directa servicii de medicina muncii. Anunț și Caiet sarcini (descarcă aici)

26.04.2022 – Anunț de atribuire – servicii de colectare și transport deșeuri medicale periculoase și înțepătoare, inclusiv furnizarea de recipiente colectoare. (descarcă aici)

21.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de verificare, reîncărcare și întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare (descarcă aici)

21.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranți interiori și exteriori  (descarcă aici)

19.04.2022 – Anunț de atribuire contract de achiziție publica  – servicii de paza fixa si monitorizare sisteme de alarma (descarcă aici)

18.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de RSVTI (descarcă aici)

15.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme de alarmare manuală și dispozitivele de desfumare, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță (descarcă aici).

15.04.2022  – Anunț de atribuire – servicii funerare (descarcă aici)

15.04.2022 – Achiziție directă de servicii de colectare și transport  deșeuri medicale periculoase și înțepătoare (inclusiv furnizare și înlocuire recipiente de colectare). Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

13.04.2022 – Achiziție directă servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranții interiori/exteriori. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

13.04.2022 – Achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare, materiale și piese aferente. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

12.04.2022 – Achiziție directă de servicii funerare. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

12.04.2022 – Achiziție prin procedura proprie de servicii de paza permanenta si monitorizare sisteme de alarma. Anunț șCaiet de sarcini (descarcă aici).

11.04.2022 – Anunț de atribuire servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb pentru ascensoare (descarcă aici)

08.04.2022 – Anunț de atribuire – servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor  necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare  din dotarea  clădirilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov (descarcă aici)

08.04.2022 – Achiziție directă de servicii de RSVTI la sediile Direcției de Asistență Socială Brașov-str.Panselelor, nr.23, str.Gladiolelor nr.4, str. Zizinului nr. 144.  Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici).

07.04.2022 – Anunț achiziție directă de servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, sisteme de alarmare manuală și dispozitivele de desfumare, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, anexat prezentei invitaţii.  Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici).

31.03.2022 – Achiziție directă de  servicii de mentenanță, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea clădirilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

29.03.2022 – Achiziție directă servicii de revizie, reparații, întreținere ascensoare. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

21.03.2022 – Anunț de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de catering (cod CPV: 55521000-8 – Anexa nr.2) pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002) (descarcă aici)

21.03.2022 – Anunț de atribuire – licențe office, licențe de operare (descarcă aici)

21.03.2022 – Achiziție prin procedură proprie servicii de catering pentru beneficiarii proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002). Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

09.03.2022 – Achiziție directă furnizare licențe office, licențe sistem de operare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

02.02.2022 – Anunț de atribuire servicii de asistență tehnică și mentenanță a calculatoarelor și a  echipamentelor periferice (descarcă aici)

26.01.2022 – Achiziție directă servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante si copiatoare. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici).

 

2021

01.10.2021 – Anunț de atribuire medicamente (descarcă aici)

27.09.2021 – Achiziție directă de medicamente. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

20.09.2021 – Anunț de atribuire servicii de perfecționare profesionala (descarcă aici)

13.09.2021 – Achiziție directă de Servicii de mentenanţă, verificare, întreţinere, reparații aparatură și echipamente medicale, produse specifice, piese de schimb, alte materiale, pentru aparatură medicală și echipamentele medicale din cadrul Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

08.09.2021 – Achiziție directă de servicii de perfecționare profesională. Anunț și Caiet de sarcini (descarcă aici)

27.08.2021 – Anunț atribuire servicii de perfecționare profesională (descarcă aici)

25.08.2021 – Achiziție directă de medicamente. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

23.08.2021 – Achiziție directă de servicii de perfecționare profesională. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

30.07.2021 – Anunț atribuire servicii de curățare și igienizare (interior-exterior) a autovehiculelor (descarcă aici)

22.07.2021- Anunț achiziție directă de servicii de curățare și igienizare (interior – exterior) a autovehiculelor. Anunț și caiet de sarcini (descarcă aici)

12.07.2021 – Anunt de atribuire achizitie directa de lampi UV pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară  9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829

07.07.2021, ora14.00 – Achiziție directă de de lămpi UV pentru dezinfectare spații pentru proiectulDotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, cod mySMIS 139829”, anunt publicitar nr.AD 1224749.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Dozatoare pentru dezinfectant mâini în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Dezinfectant de suprafețe în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Dezinfectant mâini în cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de servicii de Audit financiar a proiectului „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

02.07.2021 – Anunț de atribuire a achiziției directe de Sisteme de măsurare a temperaturii corporale pentru proiectul „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod mySMIS 139829”.

04.06.2021 – Hotărâre privind anularea achiziției directe de lămpi UV pentru dezinfectare spații pentru proiectul „Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat prin Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, cod mySMIS 139829”.

02.06.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante si copiatoare

27.05.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întretinere periodică obligatorie, materiale și piese aferente pentru stingătoare.

26.05.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie hidranți interiori/exteriori.

19.05.2021 – Anunț atribuire contract de achiziție publică servicii de medicina muncii.

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de sisteme de măsurare a temperaturii în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213932/14.05.2021.

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de lămpi UV pentru dezinfectare spații în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213912/14.05.2021

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de dozatoare cu senzor pentru dezinfectant mâini în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213903/14.05.2021

19.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de servicii de audit pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunt publicitar SEAP nr.ADV1213960/14.05.2021.

18.05.2021 – Achiziție directă de servicii de verificare, reîncărcare și întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare. Anunț și caiet de sarcini.

17.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de dezinfectant pentru suprafețe pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunt publicitar SEAP nr. ADV1213393/12.05.2021.

17.05.2021, ora 14.00 – Achiziție directă de dezinfectant pentru mâini pentru proiectul ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1213390/12.05.2021.

17.05.2021 – Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de psihoterapie.

13.05.2021 – Achiziție directă de servicii asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante și copiatoare. Anunț și caiet de sarcini.

13.05.2021 – Achiziție directă de servicii de reparații, întreținere, materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranţii interiori/exteriori. Anunț și caiet de sarcini.

11.05.2021 – Achiziție directă servicii medicina muncii. Anunț și caiet de sarcini.

07.05.2021 – Anunț de atribuire achiziție directă de materiale de informare și publicitate a proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunț publicitar SEAP nr. ADV1210384/26.04.2021

29.04.2021 – Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de de teleasistență tip „Butonul Roșu”

29.04.2021 – Anunț de atribuire contract de achiziție publică  – servicii de pază permanentă cu post fix şi mobil (un agent) și servicii de monitorizare sistem de alarmă

29.04.2021-  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb la ascensoarele

29.04.2021 –  Anunț  de atribuire contract de achiziție publică – servicii de curățenie și dezinfecție

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor  necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de izolare preventivă pentru o perioadă de 14 zile

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii RSVTI

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de asigurări auto

29.04.2021 –  Anunț de atribuire contract de achiziție publică – servicii de telefonie mobilă

29.04.2021 –  Anunț de anulare a achiziție directe de servicii de colectare si transport deșeuri medicale periculoase si înțepătoare

29.04.2021 – Achiziție directă a serviciilor funerare. Anunț și caiet de sarcini.

29.04.2021 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de teleasistență tip „Butonul Roșu”. Anunț și Caiet de sarcini.

29.04.2021 – Achiziție directă de Servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare, reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea clădirilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov. Anunț și caiet de sarcini.

29.04.2021 – Achiziție directă de formulare tipărite. Anunț și caiet de sarcini.

29.04.2021 – ora 14.09 – Achiziție directă de materiale de informare și publicitate a proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2” finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829, anunt publicitar SEAP nr.ADV1210384/26.04.2021.

28.04.2021 – Achiziție directă servicii de colectare și transport deșeuri medicale periculoase și înțepătoare. Anunț și caiet de sarcini.

23.04.2021 – Anunț privind Proiectul „DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A CENTRELOR SOCIALE REZIDENȚIALE PUBLICE PENTRU CATEGORII VULNERABILE DIN MUNICIPIUL BRAȘOV ȘI IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ÎN VEDEREA GESTIONĂRII CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2”, finanțat din Program Operaţional Infrastructură Mare,  Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod MySMIS 139829,

26.04.2021 – Achiziție directă servicii de telefonie mobilă. Anunț și caiet de sarcini.

23.04.2021 – Achiziție directă servicii de revizii, reparații, întreținere și furnizare piese de schimb pentru ascensoare. Anunț si caiet de sarcini.

23.04.2021 – Achiziție directă servicii de revizii, reparații, întreținere, furnizare piese de schimb, verificare periodică și de mentenanță pentru instalații de detecție, semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, grupurile electrogene, instalațiile de paratrăsnet, instalațiile de alarmare la efracție, supraveghere video și alarmă de panică, respectiv verificări periodice PRAM ale instalațiilor electrice și de iluminat de siguranță. Anunț si caiet de sarcini.

19.04.2021 – Achiziție directă a serviciilor RSVTI. Anunț și caiet de sarcini.

19.04.2021 – Achiziție directă a serviciilor de curățenie și dezinfecție. Anunț și Caiet de sarcini.

19.04.2021 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de catering pentru beneficiarii Centrului temporar de izolare preventivă. Anunț și Caiet de sarcini.

16.04.2021 – Achiziție prin procedura proprie a serviciilor de paza permanentă cu post fix și mobil (un agent). Anunț și Caiet de sarcini.

29.03.2021 – Achiziție directă servicii de psihoterapie. Anunț și Caiet de sarcini.

18.03.2021 – Achiziție directa servicii de asigurări auto. Anunț și Caiet de sarcini.

Anunț de atribuire contracte de achiziție publică având ca obiect echipamente de protecție in cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”

2020

18.11.2020 – Procedură simplificată – contract de furnizare echipamente de protecție in cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2

16.11.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect  servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de izolare preventivă pentru o perioadă de 14 zile, a persoanelor fără adăpost.

16.11.2020 – Achiziție prin procedură proprie a serviciilor de catering pentru beneficiarii Centrului de izolare preventivă pentru o perioadă de 14 zile, a persoanelor fără adăpost. Adresa și Caiet de sarcini (descarcă aici)

09.11.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect licențe antivirus 149 useri

09.11.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect alimente – salamuri și cârnați 

30.10.2020 – Anunț de anulare achiziție prin procedură proprie – servicii de îngrijire la domiciliu (descarcă aici)

29.10.2020 – Achiziție directă alimente – salamuri și cârnați

23.10.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect echipament de modernizare rețea de calculatoare 

16.10.2020 – Achiziție directă licențe antivirus

12.10.2020 – Achiziție directă echipament de modernizare rețea calculatoare

09.10.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect servicii de formare profesională  – Curs instruire asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

09.10.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect servicii de formare profesională 

09.10.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect servicii de formare profesională – domeniul protecția copilului

07.10.2020 – Anunț atribuire contract de achiziție publică având ca obiect servicii de teleasistență tip ,,BUTONUL ROȘU” (descarcă aici)

07.10.2020 – Achiziţie prin procedură proprie a serviciilor de teleasistență tip „BUTONUL ROȘU”. Adresă și Caiet de sarcini (descarcă aici)

06.10.2020 – Achiziţie prin procedură proprie a  serviciilor de îngrijire la domiciliu. Adresă și Caiet de sarcini (descarcă aici). 

22.09.2020 – Achiziție directă servicii de formare profesională – curs Instruire asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

22.09.2020 – Achiziție directă servicii de formare profesională – domeniul protecția copilului

22.09.2020 – Achiziție directă servicii de formare profesională

04.08.2020 –  Procedura simplificată – Servicii de proiectare tehnică, detalii de execuție  și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Schimbare de destinație din punct termic PT4 situat în Municipiul Brașov, str. Dobrogea, nr. 58 în Centrul de Asistență Comunitară, refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului”

14.07.2020 – Anunț atribuire contract alimente – salamuri și cârnați

08.07.2020 – Achiziție directă alimente – salamuri și cârnați

29.04.2020 – Procedură simplificată acord-cadru alimente

22.04.2020 – Achiziție directă servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante și copiatoare

07.04.2020 – Anunț anulare achiziție directă pâine

27.03.2020 – Anunț achiziție directă pâine

27.03.2020 – Licitație deschisă – pachete ”Trusou pentru nou – născut

 

2019

19.12.2019 – Hotărâre anulare achiziție directă carne

19.12.2019 – Hotărâre anulare achiziție directă preparate din carne

18.12.2019 – Anunț atribuire achiziție directă pâine

13.12.2019 – Anunț achiziție directă carne

13.12.2019 – Anunț achiziție directă preparate din carne

13.12.2019 – Anunț achiziție directă pâine

09.10.2019 – Anunț achiziție directă obiecte de inventar și imobilizări necorporale, după cum urmează: calculatoare sistem complet, computer portabil, licențe sistem de operare, licențe office

24.09.2019 – Anunț achiziție directă alimente (pâine).

24.09.2019 – Anunț achiziție directă alimente (preparate din carne).

24.09.2019 – Anunț achiziție directă alimente (carne).

19.09.2019 – Anunț achiziție directă curs de formare profesională. Caiet de sarcini (descarcă aici).

06.09.2019 – Anunț de atribuire contract de servicii de elaborare meniuri cu rețetare și recomandări de asociere, pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice situat în Brașov, str. Gladiolelor, nr. 4

30.08.2019 – Anunt achiziție servicii de elaborare meniuri cu rețetare și recomandări de asociere. Formulare și Caiet de sarcini (descarcă aici)

20.08.2019 Anunț achiziție directă de medicamente necesare pentru cabinetele medicale din unitățile de învățământ din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, pentru anul 2019

09.08.2019 – Anunt achiziție servicii de curățenie și dezinfecție pentru sediul Direcţiei de Asistență Socială Brașov de pe str. Panselelor, nr. 23  și Caiet de sarcini (descarcă aici)

31.07.2019 – Anunt de atribuire contract de servicii de pază permanentă cu post fix și mobil (un agent) pentru sediul Direcţiei de Asistență Socială Brașov de pe str. Gladiolelor nr.4

31.07.2019 – Anunt achiziție de medicamente necesare pentru cabinetele medicale din unitățile de învățământ din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, pentru anul 2019

26.07.2019 – Anunț achiziție servicii de pază permanentă cu post fix și mobil (un agent) pentru sediul Direcţiei de Asistență Socială Brașov de pe str. Gladiolelor nr. 4 și Caiet de sarcini (descarcă aici)

25.07.2019 – Anunț achiziție directă cursuri de formare profesională – protecția copilului și Caiet de sarcini (descarcă aici)

25.07.2019 – Anunț achiziție directă cursuri de formare profesională – asistență socială și Caiet de sarcini (descarcă aici)

25.07.2019 – Anunț achiziție directă cursuri de formare profesională – contabilitate și Caiet de sarcini (descarcă aici)

22.07.2019 – Anunț achiziție directă servicii de curățare și igienizare a autovehiculelor

11.07.2019 – Anunt achiziție directă servicii de mentenanţă, verificare, întreţinere, reparații aparatură și echipamente medicale, produse specifice,piese de schimb, alte materiale, pentru aparatura medicală din dotarea cabinetelor medicale din cadrul Serviciului de Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și pentru aparatura medicală și echipamentele medicale din sediul Direcţiei de Asistență Socială Brașov de pe str. Gladiolelor, nr. 4 și Caiet de sarcini (descarcă aici)

06.06.2019 – Achiziție directă preparate din carne

06.06.2019 – Achiziție directă carne

06.06.2019 – Achiziție directă pâine

21.05.2019 – Achiziție directă de servicii de asigurări auto

21.05.2019 – Achiziție directă de servicii de reparații, întreținere materiale aferente și verificare obligatorie pentru hidranți interior/exterior

17.05.2019 – Achiziție directă servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare, materiale și piese aferente

16.05.2019 – Achiziție directă servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru calculatoare, echipamente periferice, imprimante și copiatoare

14.05.2019 – Procedura simplificată pachete rechizite școlare Primul Ghiozdan

13.05.2019 – Licitație publică închiriere spații

13.05.2019 – Documentație de atribuire privind închirierea spațiilor

13.05.2019 – Caiet de sarcini închiriere spații

13.05.2019 – Anexa la Caietul de sarcini închiriere spații

03.05.2019 – Procedura simplificată acord-cadru alimente

23.04.2019 – Achiziție directă servicii pentru întocmire expertiză
tehnică și DALI pentru sediul din str.Dobrogea nr.58

23.04.2019 – Achiziție servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de 
Îngrijire de Zi pentru Copiii Aflați în Situații de Risc „Astra”

17.04.2019 – Achiziție directă servicii de telefonie mobilă

16.04.2019 – Licitatie pachete ”Trusou pentru nou-născut”

11.04.2019 – Achiziție directă servicii de medicina muncii

05.04.2019 – Achiziție directă de servicii de telefonie mobilă

04.04.2019 – Achiziție directă de servicii de telefonie fixă, servicii de internet și cablu TV

03.04.2019 – Achiziție directă de servicii de mentenanţă, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și píeselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea sediilor Direcţiei de Asistență Socială Brașov

03.04.2019 – Achiziție directă servicii de pază permanentă cu post fix și mobil și monitorizare sistem de alarmă

01.04.2019 – Achiziție directă de servicii de revizii, reparații, întreținere instalații

02.04.2019 – Achiziție directă de servicii funerare

01.04.2019 – Achiziție directă de servicii de colectare și transport deșeuri medicale

28.03.2019 – Achiziție directă de servicii RSVTI

27.03.2019 – Achiziție directă de servicii de revizii, reparații, întreținere ascensoare

 

2018

19.10.2018 – Achiziție directă lucrări de reparații

05.10.2018 – Achiziție directă lucrări de execuție și montaj

17.07.2018 – Procedura simplificată unituri dentare

31.07.2018 – Licitație pachete cu alimente

27.04.2018 – Primul ghiozdan

11.04.2018 – Licitație alimente

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.
Skip to content